Pasifik Kıyı Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Pasifik kıyıları nerededir? Pasifik kıyı bölgesinde yer alan ülkeler, özellikleri nelerdir? Pasifik kıyıları hakkında bilgi.

Advertisement

Pasifik Kıyı Bölgesi

Pasifik Kıyı Bölgesi, Kuzey Amerika’nın batısında bölgedir. Batıda doğal bir sınır oluşturan Büyük Okyanus ve doğu sınırını çizen kıyıdaki dağ sıraları bölgenin temel coğrafi ve jeolojik özelliklerini oluşturur. Pasifik Kıyı Bölgesi’nin genellikle kabul edilen tanımı büyük ölçüde siyasal niteliktedir. Bu tanıma göre bölge ABD’nin California, Oregon, Washington, Idaho ve Alaska eyaletlerinin tamamını, Montana eyaletinin batısını ve eskiden Oregon Bölgesi’nin parçası olan Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası eyaletini kapsar.

Vasco Nünez de Balboa’nın 1513’te Büyük Okyanusu keşfetmesinin ardından İspanyollar Pasifik Kıyı Bölgesi’ne ayak bastılar ve California üzerindeki egemenliklerini 300 yıl boyunca herhangi bir tehditle karşılaşmadan sürdürdüler. ABD’nin zaferiyle sonuçlanan Meksika Savaşı’nın ardından 1848’de imzalanan Guadalupe Hidalgo Antlaşması’yla California Meksika’ya ait başka topraklarla birlikte ABD’ye bırakıldı. 24 Ocak 1848’de California’da altın bulunması ertesi yıl kırkdokuzlular (forty-niners) adı verilen yaklaşık 80 bin kişinin Batı Kıyısına hücum etmesine yol açtı ve California 1850’de 31. eyalet olarak ABD’ye katıldı.

Pasifik Kıyı Bölgesi’nin Kuzeybatı adı verilen kuzey kesiminin tarihi California’ nınkinden oldukça farklı gelişti. Rusya’nın Bering Boğazı bölgesine duyduğu ilgi, 1799’da Alaska topraklarında ticaret merkezleri kuran Rus-Amerikan Kumpanyası’ nın kurulmasıyla sonuçlandı. Rusya’nın 1867’de ABD’ye sattığı Alaska 1958’de ABD’nin 49. eyaleti oldu.

California’nın kuzeyinde hemen hemen Alaska büyüklüğünde, son derece çeşitli yüzey şekillerine, toprak yapısına ve iklim koşullarına sahip bir bölge olan Oregon yer alıyordu. Bu topraklar üzerinde İngiltere’yle ABD arasındaki rekabet 1846’da 49° kuzey enlemi boyunca Puget Boğazına kadar uzanan ama Vancouver Adasını kapsamayan kalıcı bir sınır oluşturulmasıyla sonuçlandı. 1848’de ABD toprağı ilan edilmiş olan Oregon 1859’da, Washington 1889’da, Idaho ise 1890’da eyalet statüsüyle ABD’ye katıldı.

Advertisement

Vancouver Adası 1866’da İngiliz Kolumbiyası’yla birleşti. 1871’de ise koloni Kanada’ nın eyaleti oldu. 1885’te demiryoluyla doğu eyaletlerine bağlandıktan sonra İngiliz Kolumbiyası’nda kereste sanayisi ve tarım hızla gelişti. Aynı dönemde Büyük Okyanus deniz ticaretinde önemli rol oynamaya başlayan İngiliz Kolumbiyası 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Kanada’nın en zengin, kentleşme oranı en yüksek ve etnik yapısı en karışık eyaletlerinden biri durumuna gelmişti. Hawaii’nin 1959’da eyalet statüsüyle ABD’ye katılmasına değin Pasifik Kıyı Bölgesi ABD’nin batı sınırını oluşturdu.

Pasifik Kıyı Sıradağları, Kuzey Amerika’nın batı kesiminde dağ sırasıdır. Büyük Okyanus kıyısına koşut olarak Kanada (1.600 km), ABD’nin California, Washington ve Oregon eyaletleri (7.250 km) ve Meksika (1.300 km) boyunca uzanır. Daha yüksek olan doğudaki Sierra Nevada ve Cascade Sıradağlarından, Oregon ve Washington’da Willamette Vadisi-Puget Boğazı bölgesi, California’da ise Büyük Vadi olarak bilinen geniş çöküntülerle ayrılır. Batısındaki kıyı ovası çok dardır; kıyıdan 40 km açıkta derin sular başlar.

Pasifik Kıyı Sıradağları jeolojik köken ve topografik yapı bakımından kuzeyden güneye altı bölüme ayrılır: İngiliz Kolumbiyası Kıyı Sıradağları, Washington ve Oregon Kıyı Sıradağları, San Francisco ile Oregon’ daki Klamath Dağları arasında kalan Kuzey Kıyı Sıradağları, San Francisco’nun güneyinde yer alan Orta Kıyı Sıradağları, Los Angeles yakınlarındaki Çapraz Sıradağlar ve Baja California içlerine kadar sokulan Yanmada Sıradağları. Sistemin ortalama yüksekliği 1.000 m olmakla birlikte bazı doruklarda sırtların yüksekliği 2.000 m’yi bulur. En yüksek nokta, Çapraz Sıradağların doğusundaki San Gorgonio’dur (3.506 m). Washington eyaletinin kuzeybatı ucunda yer alan Olympic Dağlarının yüksek yamaçları, Alaska dışında ABD’deki en büyük etkin buzulları barındırır.

Dev sekoya ormanlarının da bulunduğu kuzeydeki yağmur ormanları dünyanın en zengin ormanları arasında sayılır. Zengin doğal kaynaklara sahip California bölgesinde altın ve petrol çıkarılır.


Leave A Reply