Pasinler Ovası – Pasinler İlçesi Hakkında Bilgi

0

Pasinler Ovası nerededir, nereye bağlıdır? Pasinler Ovasının özellikleri, Pasinler Ovası ve Pasinler ilçesi hakkında bilgi.

Pasinler Ovası, Kuzeydoğu Anadolu’da, Erzurum İli, Pasinler İlçesi’ndeki ovadır. Yüzölçümü 42 km2, uzunluğu 45 km, genişliği 12 km. Deniz düzeyinden 2.000 m yükseklikte yer alır. Kuzey ve güneyden gelen dağ sıralarının, Doğu Anadolu’da birbirine en çok yaklaştıkları noktada yer alması nedeniyle oldukça önemli bir ovadır. Batıdaki Erzurum Ovası’ndan Deveboynu adı verilen bir yükseltiyle ayrılır. Ovanın doğu ucu Bingöl ve Pasinler çaylarının birleştiği nokta olan Çobandede Köprüsü’ne kadar uzanır. Alüvyonla kaplı olan ovada yer yer volkanik taşlar görülür. Ovanın en önemli ırmağı Pusu Deresi’dir. Ovada buğday, arpa, çavdar, şekerkamıştı, patates, yetiştirilen başlıca ürünlerdir.

Advertisement

Pasinler İlçesi, Erzurum İli’ne bağlı İlçe ve merkezidir. İlin doğusunda; kuzeyden Tortum ve Narman, doğudan Horasan, Köprüköyü, güneyden Karayazı ve Tekman, batıdan Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

Dağ ve yüksek düzlüklerle kaplı ilçe toprakları, güney ve kuzeyden sıradağlarla çevrilidir. Güneydoğuda Göçü Dağı (2.700 m), güneybatıda Palandöken Dağları’nda BabaTepe (2.931 m), güneyde Sahvelet Dağları üzerinde Kandil Tepesi (2.922 m), kuzeyde Kargapazarı Dağları’nda Baldırkanlı Tepe (3.044 m), başlıca yükseltilerdir. Aras Irmağı’nın aktığı çöküntü alanı, dağları birbirinden ayırır. Aras’ın aktığı vadide Pasinler Ovası yer alır. Vadide yükseklik 2.000 m dolayındadır. Doğubatı yönünde uzanan Pasinler Ovası Erzurum Yaylası’na bağlanır. Ova, kuzey Anadolu deprem kuşağı üzerindedir. Bingöl Dağları’ndan kaynaklanan Aras Irmağı güneyden ilçe topraklarına girer, batıdan gelen Pasinler Deresi’ni alarak, kuzeydoğu yönünde akar. Karasal iklim egemendir. Yazlar kısa süreli ve serin, kışlar soğuk, kar yağışlı ve uzun sürelidir. Yıllık ortalama sıcaklak 7-7.5°C, yağış tutarı 450-460 mm’dir. Genelde bozkır bitkileri ve küçük kümeler biçiminde verimi düşük meşe ağaçları görülür. Ekonomi, hayvancılık ve tarıma dayanır. Geniş yaylalarda küçük, büyükbüş hayvan beslenir, canlı hayvan ticareti yapılır. Demir, perlit yataklarıyla Soğukçermik ve Pasinler kaplıcaları başlıca yeraltı aynaklarıdır. Erzurum-Kars Demiryolu ve karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.656 m. yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 40 km uzaklıktadır. İlçe merkezinde, bir tepe üzerinde, İlhanlılar döneminde yaptırılan (1336-1339) Pasinler Kalesi (Hasankale) başlıca tarihsel eserdir.


Leave A Reply