Patagonya Nerededir?

0
Advertisement

Dünyanın en ücra bölgelerinden birisi olan Patagonya nerededir? Patagonya’yı kim keşfetmiştir adı ne anlama gelir? Patagonya hakkında bilgiler.

patagonya

Güney Amerika’nın, Büyük Okyanus’la Atlas Okyanusu arasında güneye doğru uzanan burun kesimindeki bölgedir.
1) Arjantin Patagonya’sı, 2) Şili Patagonya’sı olmak üzere, bu iki ülke arasında bölünmüştür.

1. — Arjantin Patagonyası: Yüzölçümü 766.530 kilometrekare, nüfusu 100.000’dir. Bu bölgenin Rio Negro kesimi oldukça verimli bir düzlük; Chubut kesimi çöllük, Santa Cruz kesimi dağlık, soğuktur.

2. — Şili Patagonyası: Yüzölçümü 186.870 kilometrekare, nüfusu 140.000’dir. Bu bölgenin Magallanes, Terra del Fuoco (Ateş Ülkesi) kesimleri çoğunlukla henüz insan ayağı basmamış yerlerdir, balta girmemiş ormanlarla kaplıdır. Buralarda çok ilkel insanlar yaşamaktadır. Bu bölge modern zamanlarda yamyamlığın yaşandığı son bölgelerden birisidir.

And Dağları Patagonya’yı kuzeyden güneye iki bölüme ayırır. Bunlardan batıda kalan dar bir kayalık kıyı şerididir; doğu bölümü ise oldukça alçak tepelerle, geniş düzlüklerle kaplıdır.

Advertisement

Patagonya, genel olarak, verimsiz bir ülkedir. Yalnız, Rio Negro nehri çevresindeki topraklar tarıma elverişlidir. Batı kesiminde, And Dağları boyunca birkaç yanardağ vardır.

Öte yandan, batı kıyılarında karalar denize dik iner, gemilerin barınabileceği limanlar yoktur. Doğu kıyılarında ise oldukça iyi doğal limanlar bulunur.

Patagonya’yı ilk defa 1519’da Magellan keşfetmişti. Sonradan Fitzroy, King, Musters gibi birçok kâşifler ülkenin daha içerilerine girdiler.

Buraya Patagonya adını da Magellan vermiştir: Yerliler ayaklarına hayvan derisinden yapılmış, ucları pençeye benziyen çarıklar giyerler. Magellan bunu görünce, «hayvan ayağı» anlamına gelen «pato» kelimesinden dolayı, onlara «Patagonlar» demişti.

Patagonlar uzun boylu, iri yapılı, kırmızı yüzlü insanlardır. Çok ilkel bir yaşayışları vardır, avcılıkla geçinirler.

Batılıların Patagonyalılar’la ilk teması Magellan’ın dünya turu sırasında olmuştur. Bir rivayete göre sahile yanaşmak zorunda kalan gemiciler Patagonyalıları görünce uzun boylarından ötürü şaşıp kalmışlar, hattâ bunların bir tanesini kandırarak gemilerine getirip prangaya vurmuşlardır.

Advertisement

Patagonyalılar bugün bile ilkel bir hayat sürerler. Kementle at ve sığır gibi hayvanları avlarlar. Ölüleri törenle gömüp silâhlarını da yanına bırakırlar. Ayrıca, ölenin öteki dünyada da binebilmesi için atının da mezarının üstünde öldürülmesi âdettir.


Leave A Reply