Pavlusçuluk İle İlgili Bilgi

0

Pavlusçuluk ya da Paulusçuluk nedir? 7.yüzyılda ortaya çıkmış bir Hırstiyan mezhebi olan Pavlusçuluk ile ilgili genel bilgiler

Pavlusçuluk İle İlgili Bilgi

Paulusçuluk, 7. yüzyılda ortaya çıkan dualist Hıristiyan mezhebi. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde doğan Markionculuğun dualist görüşlerinin ve 3. yüzyılda İran’da yayılan gnostik din Maniciliğin etkisinde kalmıştır. Mezhebe adını veren Paulus’un kim olduğu tartışmalıdır.

Advertisement
Aziz Pavlus

Aziz Pavlus

Paulusçuluğun temelinde, biri iyi öbürü kötü iki Tanrı olduğu öğretisi yatar. İyi Tanrı gelecekteki dünyanın, kötü Tanrı ise bu dünyanın yaratıcısı ve yöneticisidir. İyi Tanrı etten ve kemikten bir insan olamayacağına göre Hz. İsa gerçekten Meryem Ana’nın oğlu olamaz. Paulusçuluğun kurucusu sayılan Konstantin adlı Ermeni, Paulus’un müritlerinden Silas’ın (Latince Constantinus-Silvanus) adını almıştı. Ortaya çıktıktan kısa süre sonra mezhep imparatorluk sınırları içinde siyasal ve askeri çalkantılara yol açtı. 668-698 arasında III. Konstantinos ve II. İustinianos mezhebi dağıtmak amacıyla seferler düzenlediler.

9. yüzyılın başlarında Paulusçuluk yeniden canlandı, Kilikya’da ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde etkili oldu. İmparator î. Mikhail ile İmparatoriçe Theodora’nın giriştiği kırımlara karşın varlığını koruyabildi. 9. yüzyılın üçüncü çeyreğinde en güçlü dönemini yaşadı. 872’de I. Basileios’un düzenlediği sefer mezhebin askeri gücünü kırdı. Ama Haçlı seferlerine değin Paulusçuluk Asya’da ortadan kalkmadı. 9. yüzyıldan sonra, Bulgarlara karşı öncü güç olarak yerleştirildikleri Trakya dışında Paulusçuların etkileri kalmadı. Paulusçu öğreti Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan’da özellikle köylüler arasında etkili oldu. Bunun daha sonra Bogomilcilerin gelişmesine katkıda bulunduğu sanılmaktadır.


Leave A Reply