Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Pazarlama Nedir? Pazarlama ne işe yarar, nasıl Yapılır? Pazarlamanın özellikleri, yöntemleri hakkında bilgi.

Advertisement

Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazarlama, üreticilerden tüketicilere mal ve hizmet akışını sağlayan etkinliklere verilen addır. Pazarlamaya ticari şirketlerin yanı sıra kâr amacı gütmeyen çeşitli kuruluşlarla devlet işletmeleri de katılır. Pazarlama yalnızca gelişmiş ya da kapitalist ekonomilere ve büyük işletmelere özgü bir etkinlik değildir; bağımsız üreticiler, zanaatçılar ve çiftçiler de ürünlerini pazarlamak zorundadır.

Sanayisi gelişmiş ekonomilerde, pazarlama şirket politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Eskiden şirketlerdeki pazarlama bölümlerinin ana görevi özellikle reklam ve başka tanıtım teknikleri ile satışları artırmaktı. Ama bu bölümler günümüzde daha çok kredi, ürün geliştirme, müşteri destekleme, kişisel satış, dağıtım ve şirket iletişimi konularıyla ilgilenmeye başlamıştır.

Bireysel kullanıcıya satılan ve tüketim mallan denen mal türleri gıda maddeleri ve çeşitli ev eşyalarından, elektrikli araçlar ve otomobiller gibi daha dayanıklı ve pahalı mallara kadar çok büyük çeşitlilik gösterir. Mallar tüketicilere çok değişik kanallardan satılabilir. Perakende mağazalarının kökeni geleneksel ekonomilerin gezginci satıcılarına ve tüccarlarına kadar iner. Modern büyük mağazaların ilk örnekleri 19. yüzyıl ortalarında Paris’te ortaya çıktı ve daha sonra hızla yaygınlaştı. Çok çeşitli ve yararlandığı ölçek ekonomileri sayesinde ucuz mal sunan çok şubeli mağaza zincirleri de ilk ortaya çıktığı 19. yüzyıldan sonra hızlı bir gelişme gösterdi. Bazı mağaza zincirleri sunulan hizmete pek önem vermeyerek ucuz mal sunma alanında uzmanlaşırken, bazıları ise zevkte öncülüğe, malın çekici bir biçimde sunulmasına ve özenli hizmete ağırlık verir. Perakende satışlar bazen mağaza ya da dükkân aracılığı olmadan yürütülür. 19. yüzyılda postayla satış yapan işletmelerin kurulmasından bu yana, katalog ve reklam yoluyla yapılan doğrudan pazarlama giderek yaygınlaşmıştır. Gezginci satıcılar malı tüketicinin kapısına getirir. Su ve hazır yiyecek gibi bazı ürünler ise satış makinelerinde de satılır. Toptancılar büyük miktarlarda malı nihai satış fiyatından daha düşük bedeller üzerinden perakende mağazalarına ya da başka kullanıcılara satarlar. İmalatçılar ürettikleri malların toptan satışını kendileri yapabilecekleri gibi, bu işin yürütülmesini acentelere, komisyonculara ya da bölgesel dağıtımcılara bırakabilirler. Toptancılar da perakende mağazaları gibi değişik hizmet çeşitleri sunarlar. Kredi, düzenli teslim ve satış konularında müşterilerine destek sağlayan toptancı kuruluşların yanı sıra malı yalnızca müşteriye sunmakla yetinen toptancılar da vardır. Tarım sektöründe küçük işletme türü yaygın olduğundan, küçük üreticiler ürünlerini gelişmiş ekonomilerde bile genellikle açık artırma yoluyla ya da kooperatifler aracılığıyla büyük dağıtımcılara satmak zorunda kalırlar.

Başka malların imalatında kullanılan mallar ara malı ya da yatırım malı olarak bilinir ve hammaddeleri, yarı işlenmiş mallan ve çeşitli sermaye donanımlarını kapsar. Bu malların satışı genellikle şirket yönetimlerinin üst düzeylerinde karara bağlanır; müşteriler ise söz konusu alanda bilgili ve pazarlık yeteneği olan kişilerdir. Pazarlamacı, tüketicilerin gereksinimlerini ortaya çıkarmaya ya da mevcut malların satışını artırmaya yönelik stratejiler belirlemeye çalışır. Bu amaçla malların potansiyel pazarına ilişkin psikolojik ve demografik araştırmalar yürütmek, çeşitli pazarlama yaklaşımlarını denemek, satışın yöneltileceği kitleyle yüz yüze görüşmeler yapmak gibi değişik yöntemler kullanır. Pazarlamacı piyasadaki bir malın satışını artırmak için o malın tasarımının değiştirilmesine, yeni kullanım alanlarının bulunmasına ve mala ilişkin yeni bir imgenin oluşturulmasına yönelebilir. İmalatçı yeni bir mal üretirken onun yalnızca kalitesi ve yararı ile değil, pazara sunuluş biçimiyle de ilgilenir. Örneğin, ürettiği malı kullanıcının toplumsal konumuna ya da benlik duygusuna seslenecek biçimde ambalajlar. Bazı mallar yalnızca belli bir yaş ya da gelir düzeyindeki kitleye yönelik olarak pazarlanır. Özellikle otomobil ve elektrikli araçlar gibi pahalı eşyaların pazarlanmasında ise kredi ve garanti düzenlemeleri önemli bir unsur olarak kullanılır.

Advertisement

Belirli bir bölgede bir malın alım ve satımını denetlemek üzere hükümetlerce pazarlama kurulu denen örgütler oluşturulabilir. Pazarlama kurullarının yetkileri danışmanlık ve tanıtım hizmetlerinden, üretim ve satışın tam denetimine kadar geniş bir alanı kapsar. Bu tür örgütlerin örnekleri arasında Nijerya Kakao Pazarlama Kurulu, Sri Lanka Çay Propaganda Kurulu ve Zimbabve Tütün İhracatını Destekleme Konseyi sayılabilir. Pazarlama kurulunun kurulmasında temel amaç, özellikle fiyat dalgalanmalarının sıkça görüldüğü bazı uluslararası mal piyasalarında üretici fiyatlarını belli bir düzeyde tutabilmektir.


Leave A Reply