Peçeneklerin Özellikleri

0

Geçmişte bir devlet kuramamış bir Türk boyu olan peçenekler ile ilgili olarak genel bilgilerin ve maddeler halinde özelliklerin belirtildiği yazımız.

Peçenekler

Advertisement

• Peçenekler, Göktürk Devleti’ne bağlı olarak Seyhun Irmağı ve Aral Gölü çevresinde yaşıyorlardı. Oğuz boylarının batıya doğru kaymaları üzerine IX. Yüzyılda uzun bir göçe başlayarak Tuna boylarına kadar geldiler.

• Bizanslılar, Peçenekleri Balkanlara yerleştirdiler. Onlardan oluşturdukları birliklerle özellikle Rus Slavlarına karşı devletlerini savundular. Peçenekler Slavların Karadeniz’e inmelerine engel olmuşlardır.

• Peçeneklerin Macar tarihi bakımından önemi, Macarlar’m bugünkü yurtlarına göçmelerine yol açmaları olmuştur.

• Oymaklar halinde yaşayan Peçenekler bir devlet kuramamışlardır.

Advertisement

• Bizanslılar, çeşitli entrikalarla Kıpçakları Peçenekler üzerine saldırtarak onların dağılıp yok olmalarına yol açtılar.


Leave A Reply