Peçevi İbrahim Efendi Kimdir

0
Advertisement

Tarih-i Peçevi ve ya Peçevi Tarihi isimli eseri ile tanınan ünlü Osmanlı tarihçisi Peçevi İbrahim Efendi Hakkında bilgi

Peçevi İbrahim Efendi - Peçevi TarihiPeçevi İbrahim Efendi ünlü bir Osmanlı tarihçisidir. 1547 yılında şu anda Macaristan sınırları dahilinde kalan Peç şehrinde doğmuştur ve yine aynı yerde 1649’da hayata gözlerini yummuştur.

Budin beylerbeyi olan dayısı Ferhat Paşa ile aile yakınlarından Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa’nın esirgemesinde yetişti ve seferlere katıldı. 1606’dan sonra Rumeli’deki bazı sancakların yazımında görev aldı. Tokat’ta defterdarlık yaptı. Tuna boylarında mutasarrıflıklarda bulundu. 1641’den sonra Budin’de tarihini yazmakla uğraştı ve doğum yeri olan Peç’e yerleşti (1641).

İlk eserinin (Gazavat ve Fütu-hat-ı Sultan Süleyman Han) eksik ve kusurlarını belirten Budin Beylerbeyi Musa Paşa’nın eleştirisi üzerine kaynaklarını zenginleştirdi ve derlemelerini çoğalttı aynı zamanda da çapını genişletti ve Tarih-i-Peçevi diye tanınan önemli eserini hazırladı (1520: Kanuni‘nin tahta çıkışı-1640: IV. Murat‘ın Bağdat fethinden dönüşte ölümü). 120 yıllık bir dönemin güvenilir belgesini ortaya koydu. İlk basımı, iki cilt, 1864-1868; bugünkü dille Murat Uraz’ca 1965-1969.


Leave A Reply