Pegasus Nedir? Pegasus’un (Kanatlı At) Hikayesi, Mitolojideki Yeri

0
Advertisement

Pegasus Nedir? Pegasus olarak bilinen kanatlı atın mitolojik hikayesi nasıldır? Pegasus’un mitolojideki yeri hakkında bilgi.

Pegasus Nedir?

PEGASUS, Eski Yunan mitolojisinde Perseus’un kestiği Medusa’nın kafasının kanından ortaya çıkan kanatlı at. Cins bir atın taşıdığı niteliklere eklenen kanat kavramıyla değeri yüceltilmiştir.

Perseus ve Bellerophontes söylencelerinde önemli rol oynamıştır. Adı, Yunanca “kaynak” anlamındaki pega sözcüğünden türediği için, pınar ve çeşme başlarıyla özdeşleşmiş; bir gün eşinirken Helikon Dağı’nın eteğindeki Hippokrene (at çeşmesi) adlı suyun doğuşuna neden olmuştur.Musaların bu çeşme başını yeğlemeleri, zamanla Pegasus’a binmenin şiir yazmakla eş, Pegasos’un da şiirler atı sayılmasını gerektirmiştir; bu antik değil, yeni zamanların bir tasarımıdır.

Zeus’un eline geçen Pegasos, bir süre sonra kanatlı at takımyıldızının Latince adı olarak kullanıldı: Pegasus.

Pegasus’un Hikayesi

Çok zaman önce dünyanın uzak bir köşesinde korkunç bir canavar vardı. Bu canavarın üç başı vardı. Bu başların bir tanesi arslan, bir tanesi keçi, bir tanesi de ejder başı idi. Canavar, nefesiyle duman ve alev saçıyordu. Yanına gelen her bitki ve hayvanı kavuruyordu. Bir çok cesur adamlar bu canavarı öldürmek istemişlerse de, hiç biri bu işi başaramamıştı.

Advertisement

Nihayet Bellerphon isminde genç cesur bir Yunanlı, canavarı öldürmeye niyet etti. Fakat bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Bir gece Bellerphon bir rüya gördü. Rüyasında bir kadın Tanrı ona mücevherlerle parlayan altın bir dizgin verdi. Kadın Tanrı ona:

— Eğer bu korkunç canavarı gerçekten öldürmek istersen, bu dizgin sana yardım edecektir. Bununla kanatlı ata, Pegasus’a, binebilirsin. Bu dizgini al, Pegasus’un her zaman su içmeye gittiği pınara git. O, su içerken bu dizgini hemen boynuna geçir ve sırtına atla. Eğer Pegasus’a binersen canavarı öldürebilirsin, dedi.

Bellerphon uyandığı zaman yanında mücevherlerle pırıl pırıl parlayan altın dizgini gördü. O zaman uykudayken bir Tanrının kendisiyle gerçekten konuşmuş ve kendisine dizgin vermiş olduğunu anladı. Derhal Pegasus’u bulmaya gitti. Pegasus’un su içmeye geldiği pınarı bulmakta zorluk çekmedi. Fakat Pegasus’u yakalamak için günlerce bekledi. Havada, yükseklerde uçan büyük beyaz atın iki üç defa pınara indiğini gördü. Fakat her defasında birisi bağırdı ve Pegasus korkudan ürküp kaçtı.

Nihayet bir sabah, güneş doğarken, Pegasus pınara geldi. Bellerphon ona doğru atıldı ve beyaz atın boynuna altın dizgini geçirerek hemen sırtına atladı. Pegasus havaya uçtu. Bellerphon ömründe bu kadar hızlı giden bir ata binmemişti. Pegasus döndü, kıvrıldı, Bellerphon’u üstünden atmaya çalıştı. Fakat Bellerphon’un kendisine hükmettiğini anlayınca, çok uslandı.

Bellerphon, derhal büyük canavarın yaşadığı yere gitti. Oraya vardığı zaman canavarın mağarasında olduğunu gördü.

Bellerphon ile Pegasus bütün gün beklediler. Günün sonunda, canavar büyük bir gürleme ile mağarasından dışarıya çıktı ve dolaylarındaki köylerden birine doğru ilerlemeye başladı.

Advertisement

Pegasus, canavara doğru uçtu. Bellerphon, keskin kılıcı ile canavarın başlarından birini kesti. Canavarın ağızlarından büyük alevler çıktı. Fakat Pegasus o kadar çabuk uçtu ki, bu alevler ona zarar vermedi.

Pegasus yine aşağıya indi. Bellerphon canavar’ın bir başını daha kesti. Canavar pençeleriyle havaya saldırdı ve büyük kuyruğu ile yeri dövdü; fakat Pegasus, Bellerphon’u yine zarar gelmeyecek kadar yükseklere uçurdu.

Canavar, kuvvetten düşmeğe başladı. Nihayet Bellerphon bir ok atarak canavarı öldürdü.

Bu savaştan sonra Tanrılar kiralı Jüpiter, kanatlı at Pegasus’u gökyüzünde bırakmaya karar verdi. Bellerphon daha yeryüzüne lâzımdı. Derhal atı sokması için bir sinek gönderdi. Sinek, atı sokunca, Pegasus öyle bir sıçradı ki, Bellerphon düştü. Pegasus gökyüzüne uçtu ve o zamandan beri orada kaldı.


Yorum yapılmamış

  1. pegasus canavardan korkmadı sinek ısırığına korktu pegasus kanatlarıyla sonsuzluk işareti çizerek uçuyor

Leave A Reply