Pekin Adamı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pekin adamı nedir, ne zaman ve nerede bulunmuştur? Pekin adamının özellikleri, yapısı, tarihi hakkında bilgi.

Advertisement

Pekin Adamı Nedir? Hakkında Bilgi

Pekin insanı, Pekin yakınlarındaki Zhoukoudian Mağarasında bulunmuş fosil kalıntılarıyla tanınan, insangillerin Homo erectus türünden insan. 1927’de Davidson Black tek bir dişe dayanarak, Pekin insanının yeni bir insan fosili olduğunu belirledi. Daha sonraki kazılarda 14 kafatası çatısı, birçok altçene, yüz, kol ve bacak kemikleri ile yaklaşık 40 ayn bireyin dişleri ortaya çıkarıldı. Zhoukoudian’da bulunan bu insangil fosillerinin Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon – 10 bin yıl önce) ortalarından kaldığı saptanmışsa da daha kesin bir tarihlendirme yapılamamıştır. Pekin insanı Homo erectus olarak tanımlanmadan önce Pithecanthropus ve Sinanthropus gibi değişik cinsler içinde sınıflandırılmıştır.

Pekin insanının ayırt edici özelliklerinden biri ortalama 1.075 cm3’e ulaşan kafatası boşluk hacmidir. Alt ve üst sınırlan 850 -1.300 cm3 olan bu hacim aralığı günümüz insanının ortalama 1.350 cm3 olan kafatası boşluk hacmi aralığıyla örtüşmektedir. Aynca, yandan bakıldığında düz olan kafatasının alın bölgesi küçüktür. Başın üstünde yankafa kemiklerinin bir yükselti oluşturarak birleşmesi güçlü çene kaslarına uygun bir destek sağlar. Kafatası kemikleri çok kalın, kaş kemerleri çıkık ve geniştir. Art-kafa kemiğinde bir çıkıntı bulunur. Damağı geniştir. Altçenesinde çene çıkıntısı yoktur. Dişleri temel olarak insanınkilere benzer; ama köpekdişleri ile azıdişleri çok daha iri, azıdişlerinin minesi genellikle pürüzlüdür. Kol ve bacak kemikleri ise günümüz insanından farklı değildir. Bu insan kemikleriyle birlikte bulunan ilkel biçimde yontulmuş aletler, işlenmiş kemik aletler, yanmış hayvan kemikleri ve ocak kalıntıları Pekin insanının gelişmiş bir ortak yaşama kültürüne ulaştığını, avlandığını ve barınaklarında ateşi kullandığını göstermektedir. Pekin insanı Cava insanından sonra yaşamıştır. Daha geniş kafatası boşluk hacmi, alın bölgesinin bulunuşu ve birbirinin üstüne binmeyen köpekdişleri nedeniyle Cava insanından daha üstün yapılı olduğu anlaşılmaktadır.

1941’de Japon kuvvetlerinin istila tehlikesi ortaya çıkınca, bu tarihe değin Pekin Birleşik Tıp Yüksekokulu’nda incelenen fosiller Çin’den gizlice ABD’ye kaçırılmak istendi. Bu sırada kaybolan kemikler bir daha bulunamadı ve geriye yalnız inceleme için çıkarılan alçı kalıplar kaldı. Mağaralarda 1958’de yeniden başlayan kazılarda yeni örnekler ortaya çıkarıldı.

Harry L. Shapiro’nun Peking Man (1975; Pekin İnsanı) adlı kitabı fosillerin ilk bulunuşunu, önemlerini ve kaybolmalanndan sonra eksiklerin nasıl tamamlandığını açıklar.

Advertisement


Leave A Reply