Pekin’in Tarihi Hakkında Bilgi

0

Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden olan bugün halen Çin’in başkentliği görevini yapan Pekin şehrinin tarihi.

Pekin - Tiananmen Meydanı ve Mao Posteri

Advertisement

Dünyanın eski şehirlerinden olan Pekin’in 3.000 yılı aşan bir geçmişi vardır. Şehrin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmiyorsa da M.Ö. XVI. yüzyıl içinde Şang hanedanı zamanında Pekin adı geçer.

Pekin bu binlerce yılı bulan geçmişi içinde birçok Çin ve Moğol devletlerine başkent olmuştur. Çin imparatorları Pekin’i başkent olarak kullandıkları gibi sık sık Nankin’e de giderlerdi. 1212 yılında Cengiz Han bütün Kuzey Çin’i ele geçirdi. Bu arada Pekin’i de aldılar. O zaman Karahataylar’ın elinde bulunan Pekin’in adı Hanbalık (Han Şehri) idi. Moğollar şehre girmeden önce Karahatay Hanı Altan Han zehir içerek kendisini öldürdü. Moğollar şehri yağma edip yaktılar. 1279’da Hanbalık (Pekin) Kubilay Han tarafından yeni baştan imar edildi. Yüzyıldan fazla süren Kubilay soyundan gelen hanlar zamanında Pekin gelişip güzelleşti. Ünlü İtalyan gezgini Marco Polo gençliğinde Çin’e giderek Pekin’i görmüş ve bu şehri Hanbalık, Çin’i de Katay diye Batı’ya tanıtmıştır.

Ming hanedanı zamanında Çin’in başkenti Nanking oldu (1421). Peking ikinci derecede kaldı. Mançu hanedanı zamanında Pekin gene başkent olup ün kazandı. Bütün bu geçen zaman içinde şehir bir yandan yakılıyor, bir yandan yapılıyor, fakat daima büyüyordu.

1928’e kadar Pekin Çin’in başkenti olmakta devam etti. O tarihte hükümet gene Nankin’e taşındı.

Advertisement

Pekin kelimesi Çince’de Kuzey Başkenti anlamına geldiği için başkentlikten çıkınca şehrin adı Peiping oldu. 1931’de başlayan Çin-Japon savaşları sırasında Pekin Japonlar’ın eline geçti. Japonlar burada kukla bir Çin hükümeti kurdular. 8 yıl süren Japon boyunduruğu zamanında Pekin’de bir de Japon Mahallesi kuruldu.

1945′ te Japonya yenilip Çin’den çekilince Mareşal Çan-Kay-Şek’in milliyetçi ordusu Pekin’i aldı. 1947’de iki yıl süren bir iç savaştan sonra Kızıllar, Milliyetçilerin hükümet merkezi olan Nankin’i alınca, Çin’in tek başkenti gene Pekin oldu.


Leave A Reply