Pentekostes Nedir?

0

Pentekostes nedir? Yunanca’da 50. gün anlamına gelen pentekostes isimli Hıristiyan yortusu ile ilgili genel bilgiler.

Pentekostes
Pentekostes (Yunancada “50. gün”), Paskalya’dan 50 gün sonraki Pazar günü kutlanan büyük Hıristiyan yortusu. Yahudilerin Şavuot (Hamsin) Bayramı’nın Hıristiyanlıkta aldığı biçimdir.

Hz. İsa’nın göğe çıkışının ertesindeki Şavuot Bayramı sırasında Kutsal Ruh’un Havariler’in üzerine inişini (Resullerin İşleri 2) kutlamayı amaçlar. Pentekostes yortusundan, 2. yüzyılda Doğu Kilisesi’nde ortaya çıkan Epistola Apostolorum’da (Havarilerin Mektupları) söz edilir. 3. yüzyılda İskenderiye’deki bir katekümen (vaftiz adayı) okulunu yöneten Origenes ile Kartacalı yazar Tertullianus da bu yortudan söz ederler.

Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Hıristiyanlar Paskalya’yı (Yahudilikte Pesah Bayramı) izleyen 50 günlük süreye bütünüyle Pentekostes adını verirlerdi. Vaftiz ayinleri bu sürenin hem başlangıcında hem sonunda yapılabilirdi. Ama zamanla Kuzey Avrupa’ da vaftizin Paskalya’dan çok Pentekostes günü yapılması yaygınlaştı. İngiltere’de bu yortu, yeni vaftiz edilen kişiye giydirilen özel beyaz giysi dolayısıyla genellikle Beyaz Pazar (Whitsunday) olarak adlandırılıyordu.


Leave A Reply