Pepsin Nedir?

0
Advertisement

Mide özsuyunda yer alan bir madde olan pepsin ile ilgili olarak genel bilgiler. Pesin nedir, özellikleri ve görevi nedir?

Pepsin

Pepsin

Pepsin, et, yumurta, tahıl ya da süt ürünlerindeki proteinleri sindiren mide sıvısı enzimi.1836’da Alman fizyolog Theodor Schwann tarafından varlığının belirlenmesinden yaklaşık yüz yıl sonra, 1930’da kristal haliyle elde edildi ve protein yapısında olduğu saptandı.

Midenin içini döşeyen mukozadaki salgı bezlerinde, pepsinojen olarak bilinen ve etkinliği olmayan bir protein bireşimlenir ve depolanır. Vagus sinirinin uyarılması, gas-trin ve sekretin salgılanması pepsinojenin mideye salınmasını başlatır. Pepsinojen burada hidroklorik asitle karışarak hızla etkin biçimi olan pepsine dönüşür. Pepsin etkinliğini en fazla mide sıvısının asitlik düzeyinde (pH 1,5-2,5) gösterir; bağırsaklarda mide asidi nötrleştiğinden (pH 7) etkinliğini yitirir.

Pepsin sindirim kanalında proteinlerin peptitlere yıkılmasını sağlar. Peptitler bağırsaklardan emilerek kana karışır ya da pankreas enzimleri tarafından daha küçük parçalara ayrılır. Pepsinin küçük bir bölümü mideden kana karışarak, incebağırsak-lardan emildiği halde tümüyle sindirilmemiş olan protein parçalarının yıkılmasını sağlar.

Sanayide kullanılmak üzere domuz mide sıvısından elde edilen işlenmemiş pepsin dericilikte hayvan derilerindeki kıl ve benzeri kalıntıları temizlemek amacıyla tabaklama işleminden önce kullanılır. Ayrıca kullanılmış fotoğraf filmlerindeki gümüş bileşiğini yerinde tutan jelatin tabakasını erittiğinden gümüşün yeniden elde edilmesine yarar.

————-Kaynak 2 (Daha Kısa)————-

Advertisement

Mide özsuyunda bulunan bir maddedir. Asit özelliğinde, besinlerin içindeki proteinlere etki eder, 1.000 veya daha fazla «amino asit» molekülünün birleşmesinden meydana gelen bu büyük protein moleküllerini «albümozlar» ve «peptonlar» denilen daha küçük moleküllere böler.

Böylece, besinlerle alınan proteinlerin sindiriminin ilk kısmı midede biter. Bu moleküller bağırsaklarda pankreastan gelen «tripsin» ile bağırsaklarda çıkan «erepsin» yardımı ile, kendilerini meydana getiren «amino asit»lere kadar bölünerek sindirimleri tamamlanmış olur.


Leave A Reply