Peranakan Ne Demek?

0

Peranakan nedir? Peranakan ne demek? Endonezya’da yaşayan melezlere verilen isim olan Peranakan ile ilgili genel bilgiler.

Peranakan, Endonezya’da, ülkede doğan melezlere verilen ad. Çinli, Arap, Hollandalı, Hintli Peranakanı gibi çeşitli gruplara ayrılırlar. Çin’li Peranakanları en kalabalık ve ağırlıklı grup olduğundan, bazen Peranakan adı yalnızca onları belirtmekte kullanılır.

Peranakan

Ülkeye yönelik Çinli göçü, ulaşım güçlükleri nedeniyle 19. yüzyıl sonuna değin sınırlı kalmıştı. Çin’in güney bölgelerinden Cava’ ya gelen göçmenlerin büyük bölümü, bazıları Müslüman olan yerli kadınlarla evlendiler. Zamanla bir Çinli Peranakan topluluğu oluştu.

Peranakanlar yerel dili ve bir ölçüde de yerel yaşam biçimini benimsemiştir. Çinlilerin çoğunun yaşadığı Kuzey Cava kıyılarında Çarşı Malaycası ile Xiamen lehçesinin karışımı olan ve sonraları Bahasa Melaju Tionghoa (Çin Malaycası) adını alan bir dil konuşulur. Çinli Peranakanlar 19. yüzyıl ortalarında konumlarını sağlamlaştırmış, yerlilerle evlilik azalmıştır. Yeni kitlesel göçler olmadığından sonradan gelen Çinliler de kısa sürede Peranakan topluluğu içinde erimiştir.

20. yüzyıl başlarında Cava’ya Çinli göçü arttı. Çin milliyetçiliğinin etkisi ve Çince öğretim yapan okulların çoğalmasıyla bir Totok (Endonezya’da başka ülkede doğmuş kişilere verilen ad) Çinli topluluğu ortaya çıktı. Çinli Peranakanlardan farklı olarak Totok Çinliler, Çincenin bir lehçesini ya da Mandarin dilini konuşan, Çin kültürünü büyük ölçüde koruyan, Çin doğumlu kişilerdi.

Nüfuslarının hızla artmasına karşın, Totok-lar Peranakanların yanında azınlıkta kaldılar. 1930’da Endonezya doğumlu Çinliler Cava’daki toplam Çinli nüfusunun yüzde 79’unu oluşturuyordu. Toplam nüfusun yüzde 53’ü en azından üçüncü kuşak Çinliydi. Buna karşılık Peranakanlar türdeş biı siyasal grup oluşturmuyordu. II. Düny; Savaşı’ndan önce Çin yanlısı Sin Po, Hol landa Doğu Hint Adaları yanlısı Chung Hwa Hui ve Endonezya yanlısı Partai Tionghoa olmak üzere üç siyasal akım vardı. Bu üç grup Japon işgali sırasında (1942-45) dağıtıldı.


Leave A Reply