Perdenin Tarihçesi

0

Perde nedir? Perdenin tarihçesi. Perdenin tanımı ve perdenin tarih boyunca kullanımı ve gelişimi hakkında kısa bilgi.

Perde, pencere ve bazen de kapıların içine ışığı kesmek ya da hava akımını önlemek için asılan kumaş. Perdeler genellikle kalın kumaştan yapılır ve düz ya da pilili olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru asılır.
Perde
Olynthos, Pompei ve Herculaneum gibi yerlerde yapılan kazılardan, Antik Çağda yapılarda kapı kanadı yerine perde kullanıldığı anlaşılmıştır. Hıristiyanlığın başlarından (2-6. yy’lar) kalmış mozaiklerde kemerler arasına yerleştirilmiş çubuklara asılı perdeler görülür.

Ortaçağ resimlerinde de kapılara asılmış perdeler vardır. Bu dönemin sonuna değin pencereler ya ahşap kanatlarla ya da kalın kumaşlarla örtülürdü. Yatakların yanlarının da perdelerle örtüldüğü olurdu.

17. yüzyıl Felemenk ressamlarının tablolarında görüldüğü üzere orta halli evlerde bile yarım ya da tam boy perdeler vardı. Yatakları da kumaş perdeler örtmektedir. Bu dokumaların evlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. İtalya’da ise genellikle bir niş içine yerleştirilen yatakların önüne kadife ya da Şam işi ipekli kumaş perdeler asılırdı.

Fransa’da 14. Louis’nin sarayındaki görkemli törenlerin büyük bir bölümü kralın yatak odasında geçer, burada da her yanda kat kat perdeler bulunurdu. 15. Louis döneminde egemen olan Rokoko üslubunda pencere perdeleriyle yatak perdelerinin birbiriyle uyumlu olmasına özen gösterilirdi. Kat kat düzenlenen bu gösterişli perdeleri kordonlar, kurdeleler, boncuklar, püsküller ve fiyonklar süslerdi.

19. yüzyılın başında Fransa ve İngiltere’de geçerli olan dekorasyon üsluplannda Antik Çağdan esinlenilmiş, özellikle de Eski Mısır ve Yunan dönemlerindekilere benzeyen perdeler kullanılmıştı. Romantizm sırasında ise, aralarında Hindistan ve Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere çok çeşitli esin kaynakları perde tasarımını etkiledi. Bazen pencerelerin üstüne tahtadan oyulmuş kuş, asma yaprağı gibi örgeler getirilerek perdeler bunlara tutturuldu. İngiltere’de Kraliçe Victoria döneminde kapı kanatlarına ek olarak odalardaki mobilyaların döşemelerine ya da yerdeki halılara, duvarlardaki kâğıtlara uyacak perdeler kullanıldı.

20. yüzyıldaki en önemli yenilik perde yapımında sentetik kumaşların kullanılmaya başlamasıdır. Bunların açılıp kapanmasında makinelerden yararlanmak büyük boyutlu perdeleri de kullanışlı bir duruma getirmiştir.


Leave A Reply