Periyodik Tablonun Özellikleri (8. Sınıf)

0
Advertisement

Periyodik Cetvel (Tablo)nun özellikleri nelerdir? İlk 20 element ve sembolleri, grup ve periyotlar, elektron dizilişleri hakkında bilgi.

Periyodik Tablonun Özellikleri;

periyodik-tablo-1

Periyodik tabloda temel amaç elementleri benzer özelliklere göre sınıflandırmaktır. Periyodik tablodaki yukarıdan aşağıya doğru olan düşey sütunlar grup olarak adlandırılır. Soldan sağa doğru olan yatay satırlar ise periyot olarak adlandırılır.

****Periyodik tabloda 7 periyot ve 18 grup bulunur. Gruplardan 8 tanesi A ve 10 tanesi B grubu olarak adlandırılır.

****Elementler, periyodik tabloda soldan sağa doğru atom numaraları artacak şekilde sıralanır. Atom numarası proton sayısına eşittir. Aşağıda ilk 20 elementin atom numarası, sembolü ve ismi verilmiştir.

Advertisement
Atom Numarası Element Sembolü
1 Hidrojen H
2 Helyum He
3 Lityum Li
4 Berilyum Be
5 Bor B
6 Karbon C
7 Azot N
8 Oksijen O
9 Flor F
10 Neon Ne
11 Sodyum Na
12 Magnezyum Mg
13 Alüminyum Al
14 Silisyum Si
15 Fosfor P
16 Kükürt S
17 Klor Cl
18 Argon Ar
19 Potasyum K
20 Kalsiyum Ca

ÖNEMLİ;

element-numaralar

1A grubunda bulunan elementlerin elektron dizilimini;

1a-elektron-dizilisi

2A grubunda bulunan elementlerin hepsinin son katmanlarında 2 şer elektron, 3A grubundaki elementlerin son katmanlarında ise 3 er elektron bulunur.

Aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarında eşit! ; sayıda elektron bulunur.

Advertisement

Elementin elektron dizilimi yapıldığında son katmanındakii elektron sayısı o elementin grubunu verir.

Bir elementin periyodik tablodaki grubu bulunurken her zaman nötr haldeki elektron dizilimi yapılır. Yani proton sayısına göre elektron dizilimi yapılır.


Leave A Reply