Persephone Kimdir?

0
Advertisement

Persephone kimdir? Yunan mitolojisinde bir tanrıça olan Persephone’nin özelliği, hikayesi hakkında 2 farklı kaynaktan bilgiler. Persephone ne tanrıçasıdır?

Persephone ve Hades

Persephone Kimdir?

Persephone; Yunan mitolojisinde bahar tanrıçasıdır.

Efsaneye göre, Persophone ile annesi tarım tanrıçası Demeter birbirlerine çok bağlıydılar. Persephone bir gün kırlarda çiçek toplarken, yeraltı tanrısı Hades onu alıp yeraltı cehennemine götürüp evlendi. Demeter, kızını her yanda aradı, bulamayınca, büyük bir üzüntüye kapıldı. Bu yüzden dünyada büyük kıtlık oldu. Tanrılar kralı Zeus işe karışıp Persephone’yi serbest bırakmaya Hades’i razı ettiyse de, Persephone yeraltındayken, kocasının verdiği sihirli narı yemişti. Bu yüzden, yılın üçte ikisini annesinin yanında, geri kalan kısmı da kocasıyla beraber geçirecekti. İlkbaharda ortalığın yeşermesi, çiçeklerin açması, sonbaharda da otların sararması, yaprakların dökülüp toprağın veriminin azalması bu şekilde anlatılmıştır.

Bu efsaneyi Romalılar da benimsemişler, Persephone’ye “Prosepina” adını vermişlerdir.


Persephone

Advertisement

Kaynak – 2

Persephone, Latince proserpina ya da proserpine. Eski Yunan inanışında Zeus’la Bereket Tanrıçası Demeter’in kızı. Yeraltı dünyasının kralı Hades’in karışıdır. Homeros’un Demeter’e adadığı ilahideki öyküye göre, Nysa Vadisinde çiçek toplayan Persephone Hades tarafından kaçırılarak yeraltına götürülür.

Bunu öğrenen annesi büyük üzüntüye kapılarak hasattan uzaklaşır ve yaygın bir kıtlığa yol açar. Zeus duruma müdahale ederek Hades’e Persephone’yi bırakmasını emreder. Ama Persephone yeraltında bir nar tanesi yediğinden özgürlüğüne tam olarak kavuşamaz. Yılın üçte ikisini annesiyle birlikte geçirirken, kalan bölümde Hades’in yanında olmak zorundadır.

Persephone’nin Persephassa adıyla da anılması nedeniyle Helenistik dönem öncesinde ölüler tanrıçası olduğu, Deme-ter’le bağının ise Demeter’in kızı ve tahıl tanrıçası olan Kore’yle (Yunanca kare: “genç kız”) özdeşleştirilerek sonradan kurulduğu öne sürülmüştür. Persephone/Kore’nin her yıl dört ay yer altında kalışı, hasat ve ekim dönemleri arasındaki boş tarlaların simgesi sayılır.

Orpheus efsanesinde ise, Persephone’nin Zeus’tan olma oğlu Zagreus henüz çocukken Titanlar tarafından parçalanır.


Leave A Reply