Perseus Kimdir? (Mitoloji)

0

Perseus kimdir? Yunan mitolojisinde yer alan ve kahraman olarak görülen bir karakter olan Perseus ve Perseus’un hikayesi hakkında bilgi.

Perseus, Yunan mitolojisinde Medusa’yı öldüren ve Andromeda’yı kurtaran kahraman. Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’ nin Zeus’tan olma oğludur. Torunu tarafından öldürüleceği yolundaki kehanet üzerine, Akrisios onu annesiyle birlikte bir sandığın içine koyarak denize atar. Perseus sandığın karaya vurduğu Seriphos Adasında yetişir; ama Danae’ye göz koyan Kral Polydektes, onu tek ölümlü Gorgo olan Medusa’yı öldürmekle görevlendirip başından savar.
Perseus
Gorgo’lara, tek bir göz ile dişi ortak kullanan Graia’lar bekçilik etmektedir. Hermes ve Athena’nın yardımıyla Perseus bu gözü ve dişi ele geçirir; karşılığında Graia’lardan bir çift kanatlı sandalet, Hades başlığı, bir orak ve bir çuval alır. Efsanenin bir başka biçiminde ise Graia’lar tarafından, Gorgo’ların yerini bilen Stygia nympha’larına gönderilir; sandaletleri, başlığı ve çuvalı onlardan, orağı ise Hermes’ten alır. Hades başlığını takınca görünmez olan Perseus sandaletleri giyip uçarak Gorgo’ların yanına varır. Athena’nın ayna gibi tuttuğu kalkanın yardımıyla, kenesine bakanları taşa çeviren Medusa’ya yakıaşır ve o uyurken orakla kafasını uçurur. Çuvalın içinde Seriphos’a götürdüğü Medusa başını Polykdetes’le yandaşlarına gösterip onları taşa çevirerek annesini kurtarır.

Advertisement

Perseus Medusa’nın başıyla Seriphos’a dönerken Etiyopya üzerinden geçer. Etiyopya kraliçesi İCassiepeia Nereidler’den daha güzel olduğunu ileri sürünce, Posei-don da ceza olarak ülkeyi sular altında bırakıp bir deniz canavarı göndermiştir. Kral Kepheus kâhinlerinin öğüdüne uyarak kızı Andromeda’yı canavara kurban etmek üzereyken, Perseus Medusa’nın başıyla canavarı taşa çevirip onu kurtarır; daha sonra ikisi evlenirler. Annesiyle birlikte Argos’a döndükten sonra, Perseus bir disk atma yarışında yanlışlıkla dedesini öldürür. Bunun üzerine oradan ayrılarak Mykenai’de kendi krallığını kurar ve Perseus oğullarının atası olur.

Perseus efsanesi Antik Çağ ve Rönesans’ta güzel sanatlarda sık sık işlenmiştir. Gorgo’ nun başının kesilmesini Freud iğdişlik kuramı doğrultusunda açıklar; İngiliz yazar Iris Murdoch da A Severed Head (1961; Kesik Bir Baş, 1989) adlı romanında bu olayı bir simge olarak kullanır.


Leave A Reply