Pershing Füzesi Hakkında Bilgi

0

Pershing Füzesi hakkında genel bilgiler. 1960’lı yıllarda Amerika tarafından geliştirilmiş olan bir füze serisi hakkında bilgi.

Pershing füzesi, 1960’ların başlarında ABD tarafından geliştirilen, konvansiyonel ya da nükleer başlık taşıyabilen ve katı yakıtla çalışan kısa ya da orta erimli balistik füzelerin ortak adı. Pershing füzeleri üzerine ilk çalışmalar ABD Kara Kuvvetleri balistik silahlar programı çerçevesinde, 1950’lerin sonlarında Wernher von Braun’un yönetiminde başlatıldı. İlk Pershing füzesi olan “Pershing l”in yapımı 1962’de tamamlandı.

“Pershing l”in erimi 640 km, uzunluğu 10,30 m, gövde çapı 1 m ve fırlatma ağırlığı yaklaşık 4.530 kg idi. 1960’ların sonlarına doğru “Pershing l”in fırlatma sisteminde bazı değişiklikler yapılarak, erimi 720 km olan “Pershing İA” füzesi geliştirildi.

Pershing Füzesi

1970’lerin sonlarında ise “Pershing 1A”ların SSCB’nin yeni geliştirdiği “SS-20″ler karşısında yetersiz kaldığı görüldü. Bu nedenle “Pershing lA”larda bazı değişiklikler yapıldı, radarla hedef bulma gibi yeni güdüm sistemleri eklendi ve sonuçta “Pershing II” füzesi ortaya çıktı. “Pershing lA”lardan biraz daha büyük olan “Pershing II’lerin erimi 1.700 km’nin üzerindedir.

Her biri yalnızca bir nükleer ya da konvansiyonel başlık taşıyabilen Pershing’lerin vurucu gücü, üzerlerine takılan başlığın gücüne bağlıdır ve bu güç birkaç kilotona kadar çıkabilir.

Pershing’ler NATO ile ABD arasında varılan anlaşmalar gereğince daha çok Federal Almanya’ya yerleştirildi. Ama 8 Aralık 1987’de ABD ile SSCB arasında imzalanan silahsızlanma anlaşması uyarınca bu füzelerin sökülmesi kararı alındı.


Leave A Reply