Personel Yönetimi Ne Demek?

0

Personel yönetimi ne demek? Personel yönetimi ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamaların yer aldığı sayfamız.

Personel yönetimi, iş yerleri ve kurumlarda çalışanların yönetimi. Genel işletme yönetimi içinde insan kaynaklarıyla ilgili bir alt sistemi oluşturur. Uzmanlaşmış personel yöneticilerine ya da bölümlerine verilen özgül işlev ve etkinlikleri ifade eden terim, işe alma, iş bölümü, önderlik ve iş gücünün kullanılmasına ilişkin bütün yönetim politikaları ve programlarını tanımlamak amacıyla da kullanılır.
Personel Yonetimi

Advertisement

Personel yönetimi, belirli kişisel yeteneklerin ne ölçüde gerekli olduğunun tanımlanmasıyla başlar. Bundan sonra gerekli kişilerin bulunması, işe alınması, seçilmesi, eğitilmesi ya da yeniden eğitilmesi, görüşlerinin alınması, yönetilmesi, yönlendirilmesi, görevlendirilmesi, ödüllendirilmesi, başka görevlere verilmesi, yükseltilmesi, işten çıkarılması ya da emekli edilmesi sorunları gelir. Bu ilişkilerin çoğunda yöneticiler çalışanlarla bireysel olarak ilgilenirler. Ama bazı iş örgütlenmelerinde çalışanları sendikalar temsil eder, yöneticiler de bu örgütlerle pazarlık ederler. Bu toplu sözleşme ilişkileri genellikle işçi-işveren ilişkileri olarak tanımlanır.

Günümüzde personel ya da işçi-işveren ilişkileri bölümlerinin üstlendiği sorumluluklar kapsamlı ve değişken bir nitelik kazanmıştır.

Personel yönetiminin başlıca sorumluluk alanları şunlardır:

1) Yetki ve işlevlerin örgütsel yapısını tasarlama, gerektiğinde gözden geçirme ve iki yönlü, karşılıklı, dikey ve yatay iletişimi kolaylaştırma (örgütleme),

2) sayı ve özel nitelikler açısından personel gereksinimini hesaplama, işe girişleri düzene bağlama ve uygun yönetim politikalarını ve programlarını belirleme (planlama),

Advertisement

3) işleri çözümleme, iş tanımlarını ve özelliklerini ortaya koyma, eldeki yetenekleri değerlendirme ve buna ilişkin bir envanter tutma, işe alım, seçim, yerleştirme, aktarma ve kademelendirme yoluyla nitelikli işgücünün gerektiği zaman ve gerektiği yerde bulunmasını sağlama (kadrolaşma),

4) iş öncesi ve işe hazırlık eğitimlerinden uygulama programlarına kadar çeşitli aşamalarda personelin kişisel gelişmesine yardımcı olma (eğitim ve geliştirme),

5) sözleşmeleri görüşme ve uygulamayı günü gününe izleme (bireysel ya da toplu pazarlık),

6) bireysel yükümlülük ve katkıları özendirmek için parasal ve parasal olmayan teşvikler sağlama (ödüllendirme),

7) örgütlenmenin bütün alanlarında uygun önderlik tarz ve modellerini geliştirme (genel yönetim),

8) denetimi kolaylaştırma ve gelecek verimliliği artırma açısından mevcut performansı ve çalışma süreçlerini değerlendirme (hesapları denetleme, gözden geçirme ve araştırma).

Advertisement
Personel yönetimiyle ilgili tek tek bölümler sayılan alanların bir kısmında, çoğunda ya da tümünde değişik ölçülerde sorumlu kılınabilir.

Her personel bölümüne, yönetimine verilen alanla ilgili farklı düzeylerde yetki tanınır. Bazı yöneticiler ve bölümler politika üretir ve önemli kararları alırlar.

Bazı bölümler ise mevcut politikaları inceler, yeni politikalar önerir, uygun programları bulur ve yönetirler. Personel müdürünün iş gücü yönetimi ve programlamasıyla ilgili bütün konularda önderliği ve sorumluluğu üstlenmesi de istenebilir. Bu durumda öteki personel bölümleri esas olarak “kurmay” ya da danışmanlık görevi görürler; etkinlikleri öneride bulunma, danışmanlık ve işletme yöneticilerinin gereksindiği özel teknik ve mesleki hizmetleri sağlamakla sınırlı kalır.

Bu hizmetler arasında iş tanımları hazırlama, potansiyel istihdam kaynaklarını araştırma, ön eleme görüşmelerini yapma, testler uygulama, değerlendirme programlarını denetleme, çalışanlara danışmanlık yapma, eğitim ve geliştirme programlarını uygulama, sözleşme görüşmelerini yürütme, şikâyetlerin giderilmesini gözetme, güvenliği sağlama, kaza denetimi programlarını hazırlama, çalışanlara sağlanan olanak ve hizmetleri yönetme, gelecekte işgücü gereksinimini belirleme, örgütsel yapıda değişiklikler önerme, iç iletişimi denetleme, çalışanların tutumları ve psikolojik durumlarıyla ilgili araştırmalar yapma ve halkla ilişkiler gibi ilgili hizmetleri yürütme sayılabilir.


Leave A Reply