Pertek Kalesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Günümüzde Tunceli iline bağlı Pertek ilçesinde yer alan ve Murat nehrinin üzerinde kurulu müthiş bir kale olan Pertek Kalesi hakkında bilgiler.

Pertek Kalesi
Murat nehrinin hemen kıyısında, sipsivri bir kayalığın üzerinde kurulmuştur. Öteki kaleler gibi birkaç bedenle çevrilmiş değildir, kuzey cephesindeki kapıdan doğrudan doğruya iç kaleye girilir. Yapıldığı zamana, gördüğü tamir ve ilavelere dair kalede hiçbir kayda rastlanmaz. Güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı, sert tuğlalar, öteye beriye serpiştirilmiş mavi çiniler göze çarpar.

Kalenin içerisinde büyük bir sarnıçtan, çok eski zamanlara ait oldukları anlaşılan bina yıkıntılarından başka bir şey yoktur. Günümüzde kale restore edilmiş ve turistlere açılmıştır.

Kale, X. yüzyılda Arap komutanı Halid bin Velid tarafından zapt edilmişti. Türkler’e de Yavuz Sultan Selim zamanında geçmiştir.

Pertek Kalesi

Pertek Kalesi

Advertisement

Leave A Reply