Pertev Naili Boratav Kimdir?

0

Pertev Naili Boratav Kimdir? Pertev Naili Boratav hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

Pertev Naili BoratavPertev Naili Boratav; yazar, öğretim üyesidir (Gümülcine 1907-16 Mart 1998, Paris, Fransa).

Advertisement

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1930), lise öğretmenliği yaptı (Konya), Türkiyat Enstitüsü’nde asistan oldu. Almanya’da uzmanlık için çalıştı (1935), Ankara Üniversitesi DTCF’de doçentlikten profesörlüğe yükselerek on yıl Halk Edebiyatı Kürsüsü’nün başkanlığını yaptı (1938-1948), bazı öğretim dalları kaldırılınca Fransız üniversitelerinde ve uzmanlık enstitülerinde kendi dalının çalışmalarını yürüttü, uluslararası bir otorite olarak değerli çalışmalar yaptı. Güncel dergilerde (Yurt ve Dünya, 1941-1944, 42 sayı) ve gazetelerdeki düşünce yazılarının yarı sıra Türk Halk Edebiyatı, Türk Folkloru, Türk Masalları alanlarında özgün derleme, değerlendirme inceleme ve yorumlamalarıyla değerli eserler verdi.

Başlıca eserleri: Köroğlu Destanı (1931), Folklor ve Edebiyat (1939, yeni ve geniş biçimi 1981) Halk Edebiyatı Dersleri I (1942), İzahlı Halk Şiiri Antolojisi (H. V. Fıratlı ile birlikte, 1943), Pir Sultan Abdal (A. Gölpınarlı ile birlikte, 1943), Folklor ve Edebiyat II (1945), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1946), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı (1969), 10G Soruda Türk Folkloru (1973), Folklor ve Edebiyat I (1982), Folklor ve Edebiyat II (1983), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (1988); inceleme, 67 masal ve 21 tekerlemeyi içeren kitapları: Zaman Zaman İçinde (1992), Az Gittik Uz Gittik (1992). Folklor ve Edebiyat adlı eseriyle 1983 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü Haldun Taner ile paylaştı.


Leave A Reply