Pertevniyal Valide Sultan Camii Mimari Özellikleri

0

Pertevniyal Valide Sultan camii mimari özellikleri ile birlikte Pertevniyal Valide Sultan camiinin nerede olduğu hakkında bilgiler.

Pertevniyal Valide Sultan Camii

Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Aksaray Valide Camisi olarak da bilinir, İstanbul’da Aksaray Meydanı’nda, Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın 1871’de mimar Montani’ye yaptırdığı cami. Mimarlarının Agop ve Sarkis Balyan olduğunu ileri süren kaynaklar da vardır.

Cami üç büyük kapıyla girilen bir iç avluya bakar. Bütün kuzey cephesini kaplayan ve iki yana taşan iki katlı bir hünkâr köşkü ile tek kubbeli bir ibadet mekânından oluşur. Gövdeleri yivli, ince minareler hünkâr köşkünün iki yanında yer almaktadır. Kare planlı ibadet mekânının köşeleri içeriye doğru taşırılarak büyük ayaklar oluşturulmuş, bunlara oturan dört büyük kemere onaltıgen kubbe kasnağı bindirilmiştir. Her kenarında bir pencere bulunan bu oldukça yüksek kasnağın tepesi de çok süslü bir parapetle bitmekte, kubbe eteği bunun arkasında kaldığı için dışarıdan gözükmemektedir. Caminin doğu, güney ve batı cephelerinin orta bölümleri dışarıya taşırılmış, en üstte de birer üçgen alınlıkla bitirilmiştir. Bu çıkıntılı bölümlerde yer alan ve iki sıra oluşturan üçer pencerenin üstü gotik mimarlığa özgü sivri kemerlerle geçilmiştir.

Bunlardan başka bütün cepheleri ve avlu kapılarının çevresini kaplayan oyma ve kabartma bezemeler de yapının hiçbir belirli mimarlık üslubuna girmeyen seçmeci karakterini vurgulamaktadır. Bu bezemelerde klasik dönem Osmanlı mimarlığının Hatai ve Rumi desenlerinden kıvrık dallara, arabesklere, Hint mimarlığına özgü örgelere kadar pek çok şey bir araya getirilmiştir. Pertevniyal Valide Sultan’ın türbesi 1957’de yıktırılmış, cami kütlesi de Aksaray Meydanı bugünkü haline getirilirken oldukça çukurda kalmıştır.


Leave A Reply