Perun Kimdir? Perun Hakkında Bilgi

0

Perun kimdir? Slavlarda gökgürültüsü tanrısı olarak kabul edilmiş olan antik tanrılardan Perun ile ilgili mitolojik bilgiler.

Perun Kimdir? Perun Hakkında Bilgi

Perun, Hıristiyanlık öncesi eski çağ Slavlarında gök gürültüsü tanrısı. Bereket ve saflığın sağlayıcısı, doğruluk ve düzenin bekçisidir. Eylemleri duyularla algılanabilir: Şimşek aracılığıyla görülür; kayaların tıkırtısı, boğanın böğürtüsü ya da tekenin meleyişi aracılığıyla işitilir ve baltanın ağzına dokunularak hissedilir.
Perun
İngilizcede “perşembe” anlamına gelen Thursday (Thor’s: “şimşek tanrısının” ve day: “gün”) sözcüğünün ölü Leh dillerinden Polab dilindeki karşılığı peründan’dı. Lehçe piorun ve Slovakça parom sözcükleri de “gökgürültüsü” ya da “şimşek” anlamına gelir. 6. yüzyıl Bizans tarihçisi Prokopios Slavlarda ki “şimşek-tanrı” inanışından söz eder. Povest vremennıh let’e (der. y. 1111; Geçmiş Yılların Öyküsü) göre 945 ve 971 antlaşmalarında Perun’un adı anılmış; Aziz Vladimir’in 980 tarihli tanrılar listesinin de başında yer almıştır. Batı Slavlarının meşe korularında taptığı tanrının adı Prone’dur.

Advertisement

Bu ad, Helmold’un Chronica Slavorum (y. 1172; Slav Vakayinamesi) adlı yapıtında geçer. Danimarkalı tarihçi Saxo Grammaticus 13. yüzyıl başlarında Perun’un oğlu Porenut’tan söz eder. Hıristiyanlık döneminde Perun inanışının yerini zamanla İlya (İlyas) inanışı almıştır. Ama bugün de halk inançlarında Perun’un bereket getirme, yaşama gücü verme ve saflaştırma işlevlerinin gene onun araçları olan balta, boğa, teke, kumru ve guguk kuşu aracılığıyla yerine getirildiği kabul edilir. Perun ya da İlya’nın onuruna 20 Temmuz’da düzenlenen kutlamalar ve kurban törenleri Rusya’da çağdaş döneme değin sürmüştür.


Leave A Reply