Pervaneoğulları Beyliği Ne Zaman ve Nerede Kuruldu? Tarihçesi

0

Pervaneoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Pervaneoğulları Beyliği tarihi, özellikleri, kurucusu hakkında bilgi.

Pervaneoğulları Beyliği

Kaynak: wikipedia.org

Pervaneoğulları Beyliği, Anadolu Türk beyliğidir (1277-1322). Kurucusu Muinettin Süleyman Pervane’dir. Sinop ve yakın çevresinde egemenlik kurdu. 1266’da Selçuklu Veziri Muinettin Süleyman Pervane kenti Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan aldı. Sultan III. Gıyasettin Keyhüsrev (1265-1282) kenti Muinettin Süleyman Pervane’nin yönetimine verdi. O da oğlu Muinettin Mehmet’i Sinop’a naip olarak gönderdi. İlhanlı Hükümdarı Abaka Han, Muinettin Süleyman Pervane’ yi öldürtünce, oğlu Muinettin Mehmet bağımsızlığını ilan etti (2 Ağustos 1277). Mehmet Bey İlhanlılarla iyi ilişkiler kurdu ve Pervaneoğulları Beyliği’nin bağımsızlığını sürdürmeyi başardı.

Mehmet Bey yönetimi boyunca halka ağır vergiler yükleyerek ezdi ve çok zalim davrandı. Mehmet Bey İlhanlılara karşı bir hareket oluşturmaya çalıştığı bir sırada öldü (1297). Yerine kardeşi Ali’nin oğlu Mühezibettin Mesut geçti. Mesut Bey devletinin sınırlarını genişletmek için Samsun ve Bafra’yı ele geçirdi. Önemli bir ticaret merkezi olan Sinop’ta bir Ceneviz kolonisi vardı. Alışveriş amacıyla kente gelen bir Ceneviz Donanması, ani bir saldırıyla Mesut Bey’i tutsak alarak Kırım’daki Kefe Kenti’ne götürdü. Mesut Bey çok ağır bir fidye ödeyerek ülkesine dönebildi (1298). 1299’da İlhanlılarla iyi geçinerek yerini korudu.

Ölümünden (1300) sonra yerine oğlu Gazi Çelebi geçti. Gazi Çelebi saltanatı boyunca Cenevizlilerle uğraştı. 1313′ te Trabzon’a karşı saldırıya geçti. Sinop’a girmek isteyen Cenevizlileri yenilgiye uğrattı (1322). Gazi Çelebi, erkek çocuğu olmadığı için son yıllarında Candaroğlu Süleyman Paşa’nın egemenliğini kabul etmek durumunda kaldı. Ölümünden sonra Pervaneoğulları Beyliği’nin toprakları doğrudan Candaroğulları Beyliği’ne katıldı ve tarih sahnesinden silindi.


Leave A Reply