Petrol Nasıl Meydana Gelir?

0

Petrol nedir ve nasıl meydana gelmiştir? Petrol nasıl oluşur, hakkında bilgi.

petrol-2 PETROL, tabiatın insanlara verdiği en değerli ham maddelerden biridir. Kelime, Lâtince “petra oleum” (taş yağı) sözünden gelir. Petrolü, yerin altından, bulup çıkaran eski insanlar ona bu adı vermişlerdi.

Advertisement

Petrol yeraltından yüzlerce maddenin karışımı halinde çıkar. Bu, ham petrol damıtılıp, içindeki maddeler ayrıştırılır. Bu maddelerin kimisi öyle uçucu ve renksizdir ki, gözle göremeyiz bile. Kimisi hemen hemen kokusuzdur; kimisi de kokulu, ağır, sert, koyu renklidir, yol yapımında kullandığımız asfalt bunlardan biridir.

Petrol Nasıl Meydana Gelir?

Bundan milyonlarca yıl önce bugünkü karaların önemli bir bölümü okyanuslarla kaplıydı. Bugün olduğu gibi o zamanlarda bu okyanusların kıyılarında küçük deniz hayvanları, bitkiler yaşardı. Bunlardan kimisi gözle görülemeyecek kadar küçüktü. Bu canlılar öldükçe tabaka tabaka denizin çamurlu dibinde biriktiler, kendilerinden daha küçük canlılar olan bakterilerin etkisiyle çürümeye başladılar. Bunların üzeri gitgide ince bir çamurla, kumla örtüldü. Yığılan bu çamurların, kumların korkunç ağırlığı zamanla tortul kütleleri meydana getirdi.

Öte yandan, bitki ve hayvan kalıntıları, basınç, sıcaklık ve bakterilerin etkisiyle yağ ve gaz zerrecikleri haline gelmeye başladı. Zamanla bunlar yağ damlacıkları, gaz kabarcıkları halinde, içinde bulundukları tortul kütlelerden ayrılarak, başka tortul kültelere doğru süzüldüler. Bu tortul kütleler, genel olarak, ya kireçtaşı, ya da kumtaşı idi. Bunlar gözenekli (küçücük delikli) kütlelerdi, yağ bu deliklerden geçebiliyordu.

Advertisement

Zamanla bu gözenekli kütlelerin üzerinde oluşan daha az gözenekli tortul kütleler yağı, gazı yerin altına kapatmış oldu. Daha sonra yerkabuğunun hareketleriyle denizler kurudu, meydana gelen petrol kaynaklarının üstü toprakla örtüldü.

Acaba petrol bugün gene oluşmakta mıdır? Yapılan deneylerde bakterilerin organik maddeleri petrole benzer bir hale getirdiği görülmüştür.


Leave A Reply