Peygamberimize Gelen İlk Emir Nedir? Hakkında Bilgi

0

Peygamberimize gelen ilk emir nedir? İlk emir neden “oku” dur? İlk emirin gelişi, hikayesi ve önemi hakkında bilgi.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

İLK EMİR; Bütün bir dünya acıyla kıvranıyor, zulüm, haksızlık ve ahlâksızlık batağında çırpınıp duruyordu. Güçlü kuvvetli olanlar, fakir ve zayıf olanları eziyor, ellerindeki malı zorla alıyor, hatta öldürüyordu. Kimileri ateşe, güneşe, hayvanlara taparken kimileri de kendi elleriyle yaptıkları taş ve ağaç putlara secde ediyordu.

Hz. İsa’nın doğumundan sonra 610 yıl geçmiş, bu arada insanlara doğru yolu anlatan bir Peygamber gelmemişti.

Arabistan Yarımadası’ndaki Mekke şehrinde Araplar da korkunç bir günah çukuruna düşmüş yaşıyorlardı. Allah evi Kabe’ye putlar doldurulmuştu. İnsana duyulacak saygı ve sevgiden eser kalmamıştı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüp öldürülüyor, içki, kumar ve zina gibi büyük günahlar alabildiğine rahatlıkla işleniyordu. Dağ, taş, ay, güneş, toprak, su ve insan herkes, her şey bir kurtarıcı, bir kılavuz; bir önder bekliyordu.

O sırada Mekke şehrinde kırk yaşlarında bir insan yaşıyordu. Ömrü boyunca yalan söylememiş, haksızlık etmemiş, emin, güvenilir bir insandı. İsmi Muhammed’di. İnsanların kötülüklerine bulaşmamış, sessiz ve sakin yaşayıp gidiyordu… Son günlerde tuhaf haller içine düşmüştü. Gördüğü rüyalar sabah aydınlığı gibi aynen çıkıyor, kulağına bazı sesler geliyordu.

Mekke şehrinin üç mil kadar uzağında, Hira Dağı’ndaki bir mağaraya çekilip günlerini derin düşünceler içinde geçiriyordu. Bir Ramazan günü yine o mağarada etrafı seyredip düşünürken karşısında Cebrail aleyhisselamı gördü. Melek: “- Oku…” dedi. Hz. Muhammed şimdiye kadar hiç bir şey okumamış yazmamış olduğundan meleğe: “- Ben okuma bilmem.” diye cevap verdi. Melek aynı emri ikinci kez tekrar edip, aynı cevabı alınca O’nu bütün gücü kesilinceye kadar sıktı, sıktı… Üçüncü kez:”- Oku…” diye emretti. Hz. Muhammed aleyhisselam binbir güçlükle: “-Ne okuyayım?” diye sordu. Cebrail aleyhisselam o zaman Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerini okumaya başladı:

  • “Yaratan Rabbinin adıyla oku.O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbın nihayetsiz kerem sahibidir.”

Bu ayetler Hz. Muhammed aleyhisselamın yüreğine nakşedilmişti. Cebrail’in okuduğu gibi okuyup, korku ve dehşet içinde mağaradan çıktı ve evine doğru koşmaya başladı. Kulaklarında hâlâ Allah’ın ilk emrinin yankıları vardı sanki. Yüce Allah devamlı olarak

  • “- Oku..” diye emrediyordu.

Endişe içindeydi. Bütün vücudu duyduğu ayetlerin ilahi tesiriyle tir tir titriyordu. Evine girip eşi Hz. Hatice’ye seslendi:

  • “- Beni örtün, beni örtün!”

Hazreti Hatice çok anlayışlı, çok zeki bir kadındı. Kocasının nasıl bir ruh hâli içinde olduğunu keşfetmişti. Hemen yatağını serip, üzerini sıkı sıkı örttü; Uzun ve sessiz bir uykudan uyanan Hz. Muhammed aleyhisselam mağarada olanları eşine anlattı. Hz. Hatice’nin gözleri gülüyor, sevincinden kabına sığmıyordu:

“- Müjdeler olsun ya Muhammed… dedi. Allah’a yemin ederim ki sen bu ümmetin Peygamberi olacaksın. Yüce Rabbimiz seni yalnız bırakmayacaktır. Çünkü sen son derece iyi kalpli ve temiz bir insansın. Akraba haklarına riayet eder, güçlüklere dayanır, misafirlere ikram eder, felakete uğrayanlara yardıma koşarsın.

Şimdiye dek yalan söylediğini de işitmedik. Gücü sınırsız olan Allah’ımız böyle insanları hiç bir zaman yalnız bırakmaz. İşte sana ilk olarak ben iman etmek istiyorum.” Hz. Hatice hemen şehadet getirerek Peygamberimize inanan ilk insan olma şerefini böylece kazandı. Daha sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam İslâm Dinini yaymaya ve insanları doğru yola çağırmaya başladı. O’na inananlar bütün kötülükleri terkediyor; dürüst, nâmuslu ve güvenilir insanlar oluyordu. Dünyanın çehresi değişmeye başlamıştı. Karanlıklar parçalanıyor, haksızlıklar son buluyordu. Yüce Allah sevgili Peygamberi, kainatın efendisi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ilk emir olarak “Oku..” buyurmuştur. Bu, şerefli dinimizin ilme, bilgiye, okuyup, öğrenmeye ne kadar önem verdiğini açıkça göstermektedir. Başlarımızın tacı, gönüllerimizin sevinci, yollarımızın kılavuzu, eşsiz inşan, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama, hanımlarına ve bütün arkadaşlarına milyonlarca defa selam olsun.


Leave A Reply