Peygamberimizin İnsani ve Peygamberlik Yönü

0

Peygamber’imizin insani yönü, peygamberlik yönü, Kur’an’ı açıklayıcı olması, uyarıcı olması ve insanlığa rahmet olarak gönderilmesi.

Advertisement

Peygamberimizin İnsani ve Peygamberlik Yönü

Hz. Muhammed:

• Biz insanlar gibi bir insandır. Her türlü beşerî olay onun için de geçerlidir. Bir insan için katlanılması zor bir hayat yaşamıştır. Hz. Muhammed, biz insanlar için bir hayatın nasıl yaşanacağı boyutunda en güzel örnekliği yapmıştır. Biz onun hayattaki uygulamalarını içselleştirerek “sünnet” denilen örnek alma davranışını gerçekleştiririz.

• Hz. Muhammed’in biz insanlardan ayrılan yönü, Allah’tan vahiy almasıdır. (Not: Vahiy, Allah’ın sözlerini peygamberlerine bildirmesidir.) Kur’an onun hem insan hem de bir peygamber olduğunu vurgular. Peygamberlerin en önemli görevi Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmeleridir. Bu göreve “tebliğ” denir.

• Hz. Muhammed vahiy olarak aldığı Kur’an‘ı insanların anlayabilmesi için açıklar. Bu Onun peygamberlik görevinin tanımıdır. Kur’an hayat hakkında kısa ve öz bilgiler verir. Peygamber’imiz bu bilgilerin açıklamasını yaparak insanların Kur’an’ı anlamasına yardımcı olur. Bugünün insanları dini konularda Kur’an’ı anlayabilmek için sünneti ve hadisleri de (Peygamber’imizin sözlerinin yazılı hâle getirilmesi) kullanmaktadırlar.

• Peygamber’imiz Kur’an’ı açıklamakla beraber, İnsanları yanlışları konusunda uyarmakla görevlidir. Peygamber’in görevi sadece uyarmaktır, inanmaya zorlamak değildir. Bu görev tanımı bu şekliyle Kur’an’da yer almaktadır.

Advertisement

• Peygamberimizin yaşadığı toplum, insan haklarının hiçe sayıldığı, ahlaki seviyenin düşük olduğu bir toplumdu. Bu açıdan Peygamber’imiz o günkü insanlar için bir rahmet peygamberi olmuştur. Bugünün insanları da sorunlarına çözüm bulmak için Peygamber’imizin hayatından örnekleri kendi hayatlarında uygulamaktadırlar. Bu açıdan Peygamber’imizin insanlığa gönderilmesi evrensel anlamda bir rahmettir.


Leave A Reply