Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı, İnsanlığa Mesajları Nedir?

0

Tarih boyunca peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? Peygamberlerin insanlığa ne mesajı vermeye çalışmışlardır? Hedefleri Nedir?

Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

Peygamberler farklı zamanlarda ve farklı yerlerde görevlendirildiği halde Yüce Allah’tan getirdikleri mesajlar ve arzuladıkları hedefler benzerdir. Peygamberlerin ortak mesajlarının başında Yüce Allah’a, peygamberlere, meleklere ve ahiret gününe inanmak yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada ve ahirette mutluluğun yolları, Yüce Allah’a kulluğun nasıl olması gerektiği gibi konular da getirilen ortak mesajlardandır.

Peygamberlerin hepsi insanların sadece Allah’a inanmalarını (tevhit) ve yalnızca O’na ibadet etmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Peygamberler, Yüce Allah’tan başkasına kulluk yapılmasının önüne geçmiş, Yüce Allah’ın bir ve tek olduğunu hatırlatmıştır. Bir ayette şöyle buyrulur: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ suresi, 25. ayet)

Peygamberler sadece kendilerine değil kendilerinden önceki peygamberlere de iman edilmesi gerektiğini hatırlatmış, onlara indirilenlerin de kabul erimesi gerektiğini vurgulamıştır.

Peygamberlere gönderilen vahiylerin ortak olan yönlerinden biri de dini konulardaki ayrılıkları gidermektir. Kur’an bu durumu şu ayet ile bizlere bildirmektedir: “İnsanlar bir tek toplum (ümmet) idi. Sonra insanlar aralarında anlaşmazlığa düşünce Allah, hüküm vermeleri için müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri ve onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi…” (Bakara suresi, 213. ayet)

PEYGAMBERLERİN GETİRDİĞİ ORTAK MESAJLAR ŞUNLARDIR

  1. Yalnızca, bir olan Yüce Allah’a inanılmalıdır (bu durum tevhit kavramıyla isimlendirilir), O’na hiçbir şey ortak (şirk) koşulmamalıdır.
  2. Yüce Allah’tan başkasına kulluk edilmemeli, batıl inançlardan uzak durulmalıdır.
  3. Bütün peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara inanılmalıdır.
  4. Barış İçinde yaşamalı ve adalet ölçülerine dikkat edilmelidir.
  5. İnsanlar, yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını bilmelidir. Ahirette, yapılan iyilik ve kötülük karşılığını bulacaktır.
  6. İnsanların dini konulardaki anlaşmazlıkları giderilmelidir.

Leave A Reply