Peygamberlerin Nitelikleri, Ortak Özellikleri ve Mucizeleri Nelerdir?

0
Advertisement

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi.

Peygamberlerin Nitelikleri

Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler bu özel yapılarıyla hem kendi dönemlerinde hem de sonraki zamanlarda insanlar için örnek olmuşlardır.

“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet) ayeti peygamberlerin doğru ve güvenilir olduklarını belirtmektedir. Peygamberler asla yalan söylemez ve Yüce Allah’ın buyruklarını insanlara olduğu gibi aktarırlar. Onlar olumsuz durumlar karşısında bile doruluktan ayrılmamış, hep hayrı söylemiş ve haksızlıklara göz yummamışlardır.

PEYGAMBERLERİN ORTAK SIFATLARI ŞUNLARDIR

 • Sıdk : Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır.
 • Emanet: Peygamberler güvenilir insanlardır.
 • Fetanet : Peygamberler akıllı ve zekidirler.
 • İsmet : Peygamberler günah işlemekten korunmuştur.
 • Tebliğ : Peygamberler Yüce Allah’tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirirler.

Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilirdir. Onlar sözleri ve davranışlarıyla hep bu ilkeye bağlı kalmıştır. Peygamberler bu özelliklerinden dolayı gönderildikleri toplumlarca saygı görmüş ve getirdikleri vahiylerde kolaylıkla kabul edilmiştir. “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’râf suresi, 68. ayet) ayeti peygamberlerin tebliğ görevini yaptığını ve insanlar için güvenilir bir nasihatçi olduğunu vurgulamaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v), peygamber olarak görevlendirilmeden önce kendi toplumunda “Güvenilir Muhammed” olarak tanınmıştır. Peygamberlerin güvenilir olma özelliğine “emanet” adı verilmektedir.

Yüce Allah’a ve insanlara karşı büyük bir sorumluluk gerektiren peygamberlik, akıllı ve zeki olmayı gerektirmektedir ve her peygamber bu yeterliliğe sahiptir. Bütün peygamberlerin doğruyu bulma ve gösterme özelliği vardır. Peygamberlerin bu özelliğine “fetanet” denir. Bu durum Kur’an’da şöyle bildirilmektedir: “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sâd suresi, 45. ayet)

Advertisement

Peygamberler kötü davranışlardan uzak durmuş ve Yüce Allah’ta onları bu hususta korumuştur. Onlar açık-gizli her kötülükten ve günahtan uzak durmuştur. Peygamberlerin günah işlemekten uzak durmalarına “ismet” denir, insanların peygamberleri kabul etmesi, dinlemesi ve onlara güvenmesi bu özelliklerin olmaması durumunda söz konusu olmayacaktır. Yüce Allah peygamberlerin bu özelliklerinden şöyle söz etmektedir: “Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.” (Şûrâ suresi, 37. ayet)

Peygamberler, Yüce Allah’tan aldıkları vahiyleri doğru anlayıp, üzerinde bir değişiklik yapmadan insanlara ulaştırmıştır. Peygamberlerin, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara aktarmasına ve anlatmasına “tebliğ” denmektedir.

Bütün peygamberlerin öncelikli görevi tebliğdir. Peygamberler bu görevlerini yerine getirirken asla korkuya kapılmamış ve Yüce Allah’ın vahiylerini gizlememişlerdir. Kur’an’da bu durum şöyle ifade edilmektedir: “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzâb suresi, 39. ayet)

Tebliğ görevini yerine getirirken peygamberler asla baskı ve zorlama yolunu tercih etmemiş, insanları tatlı dilleriyle ve güzel öğütleriyle ikna etmeye çalışmıştır.

Yüce Allah, peygamberleri desteklemek amacıyla onlara mucizeler vermiştir. Mucizeler, Yüce Allah’ın izni ve emriyle gerçekleşir. Mucizelerin amacı peygamberlere karşı çıkanları ikna etmek, insanların iman etmelerini sağlamak ve imanlı insanların imanını güçlendirmektir. Mucizeler, insanları hayrette bırakan olağanüstü hâl ve hareketlerdir.

Advertisement

MUCİZELERİN ÖZELLİKLERİ

 • Mucizeler Yüce Allah’ın, elçilerine verdiği bir destektir.
 • Mucizeleri peygamberler tek başlarına gerçekleştirememektedir.
 • Mucizeler yalnız Yüce Allah’ın izniyle gerçekleşir.
 • Mucizeler insanı aciz ve hayrette bırakan olaylardır.

PEYGAMBERLERE VERİLEN BAZI MUCİZELER ŞUNLARDIR

 • Hz. Muhammed’e (s.a.v) verilen en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir.
 • Yüce Allah, Hz. Musa’yı ve ona inananları, Firavun ve ordusundan kurtarmak için Kızıldeniz’de onların geçebileceği bir yol açmıştır.
 • Nemrut’un ateşe attığı Hz. İbrahim’i ateş yakmamıştır.
 • Hz. Süleyman (a.s) karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitmiş ve dillerini anlamıştır.
 • Hz. Salih (a.s) kayadan deve çıkarmıştır.
 • Hz. İsa (a.s) beşikte bir bebekken normal bir insan gibi konuşmuştur.


Leave A Reply