Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0

Peyzaj Mimarı nedir ve nasıl olunur? Peyzaj Mimarları ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Peyzaj mimarı parklar, dinlenme tesisleri, özel evler, kampüsler ve diğer açık alanlar için arazi alanlarını planlar ve tasarlar.

Advertisement

Peyzaj Mimarı

Ne İş Yapar?

Peyzaj mimarları tipik olarak aşağıdakileri yapar:

***Bir projeyi anlamak için müşteriler, mühendisler ve bina mimarları ile görüşür

***Site planları, özellikleri ve maliyet tahminleri hazırlar

Advertisement

***Mevcut ve önerilen arazi özelliklerinin ve yapılarının düzenini koordine eder

***Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CADD) yazılımını kullanarak önerilen planların grafik gösterimlerini hazırlar.

***Peyzaj tasarımlarında kullanmak için uygun malzemeleri seçer

***Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarıyla ilgili çevresel raporları analiz eder

***Peyzaj çalışmasını, orijinal planlara uyduğundan emin olmak için inceler

***Pazarlama yoluyla veya sunum yaparak yeni iş alır

Advertisement

İnsanlar çekici bir şekilde tasarlanmış bahçelerin, umumi parkların, oyun alanlarının, yerleşim yerlerinin, üniversite kampüslerinin ve kamusal alanların tadını çıkarırlar. Peyzaj mimarları bu alanları sadece işlevsel değil aynı zamanda güzel ve doğal çevre ile uyumlu olacak şekilde tasarlarlar. Peyzaj mimarı ayrıca bu ortamlardaki binaların, yolların, yürüyüş yollarının, çiçeklerin, çalıların ve ağaçların yerlerini de planlar.

Peyzaj mimarları çalışmalarında farklı teknolojiler kullanırlar. Örneğin, bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CADD) yazılımı kullanılarak peyzaj mimarları önerilen çalışmalarının modellerini hazırlar. Daha sonra bu modelleri müşterilere projenin son görünümünü göstermek için geri bildirim için sunarlar. Çoğu peyzaj mimarı ayrıca verileri görsel olarak haritalar, raporlar ve çizelgeler olarak sunmalarına izin veren coğrafi bilgi sistemlerini (GIS) kullanır.

Peyzaj mimarı, mekanın doğal güzelliğini arttırmak ve çevresel faydalar sağlamak için projeler yürütmektedir. Sulak alanlar, akarsular gibi insanlar tarafından rahatsız edilen doğal yerlerin restorasyonunu planlayabilirler. Aynı zamanda yağmur suyunu koruyabilen, hava kirliliğini absorbe edebilen ve serin binalar yaratabilen “yeşil çatılar” veya çatı bahçeleri tasarlayabilirler. Yağmur suyu akışını yönetmek, birçok peyzaj mimarlığı planının bir diğer önemli parçasıdır çünkü temiz su kaynaklarını ve doğal ekosistemleri kirletici maddelerden korur. Peyzaj mimarı ayrıca tarihi manzaraların korunmasında ve restorasyonunda da rol oynamaktadır.

Devlet kurumları için çalışan peyzaj mimarları, hükümet binaları, parklar ve diğer kamu alanlarına yönelik alanlar tasarlar ve ayrıca ulusal parklar ve ormanlardaki manzaralar ve dinlenme alanları için plan tasarlar. Ek olarak, önerilen yapıya dayanarak çevresel etki değerlendirmeleri hazırlarlar.

Eğitimi:

Peyzaj mimarlığı mesleğinin eğitimi, üniversitelere bağlı fakültelerin “ Peyzaj Mimarlığı” bölümünde verilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

Peyzaj mimarları zamanlarının çoğunu ofislerde geçirerek, planlar ve tasarımlar oluşturarak, modeller ve maliyet tahminleri hazırlayarak, araştırma yaparak ve bir projenin tasarlanması veya planlanmasına dahil olan müşteriler ve çalışanlarla toplantılara katılırlar. Çalışma zamanlarının geri kalanını şantiyelerde geçirirler.

Peyzaj Mimarlarında Bulunması Gereken Özellikler;

Peyzaj mimarları ayrıca aşağıdaki özel özelliklere sahip olmalıdır:

Analitik beceri. Peyzaj mimarları tasarımların içeriğini anlamalıdır. Bir binanın drenaj sistemini tasarlarken, örneğin binanın konumu ve çevresindeki arazinin birbirlerini nasıl etkilediğini anlamaları gerekir.

İletişim yetenekleri. Peyzaj mimarları fikirlerini sözlü ve yazılı olarak müşterileri, diğer mimarlar ve çizimleri hazırlamaya yardımcı olan çalışanlarla paylaşırlar. Peyzaj mimarlarının çoğu tasarımlarını açıklamak için sunumlar yapar.

Yaratıcılık. Peyzaj mimarları bahçelerin, parkların ve diğer dış mekan alanlarının genel görünümünü oluşturur. Tasarımlar hem göze hoş gelen hem de işlevsel olmalıdır.

Problem çözme yetenekleri. Dış mekânları tasarlarken, peyzaj mimarları beklenmeyen zorluklara çözümler sunabilmelidir. Bu çözümler çoğu zaman zorluğa birçok açıdan bakmayı gerektirir.

Advertisement

Teknik beceriler. Peyzaj mimarları, projelerinin sunumunu oluşturmak için bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CADD) programlarını kullanır. Bazıları da tasarımları için coğrafi bilgi sistemleri (GIS) kullanmalıdır.

Görselleştirme becerileri Peyzaj mimarı, genel bir dış mekanın son halinin nasıl görüneceğini hayal edebilmelidir.


Leave A Reply