Philadelphia Nerededir?

0
Advertisement

Philadelphia Nerededir? Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde bir şehir olan Philadelphia ile ilgili tarihi ve genel bilgiler.

Philadelphia Nerededir?

Philadelphia, ABD’de, Pennsylvania eyaletinin güneydoğusunda, sınırları Philadelphia iliyle (county) örtüşen kent ve liman. Delavvare ve Schuylkill ırmaklarının birleştiği noktada yer alır. Eyaletin en büyük kentidir. Quaker’lar tarafından kurulduğu 1681’den günümüze değin ABD tarihinin dönüm noktasını oluşturan olaylarda önemli rol oynayarak ekonomik ve kültürel bir merkez olmuştur.
Philadelphia
Philadelphia’nın yüzölçümü 352 knr, Philadelpnia-Wilmington-Trenton metropoliten alanınkiyse 9.202 km2’dir. Philadelphia’nın büyük bölümü verimli Atlantik Kıyı Düzlüğünde yer alır. Batı ucunda ise Piedmont Platosunun yaklaşık 134 m yüksekliğe ulaşan tepeleri uzanır. Kara ikliminin egemen olduğu kentte yazlar sıcak ve nemli, kışlar oldukça soğuk geçer. Dünyanın en büyük ırmak limanlarından olan Philadelphia limanı, dünyanın en işlek gemicilik merkezleri olan ve topluca Ameriport adıyla anılan Delaware Irmağı limanlarının da en büyüğüdür. Aynı zamanda bir araştırma merkezi olan bölgede geliştirilen yeni teknoloji ve ürünler, sanayinin büyümesini hızlandırmıştır. Giyim, gıda, elektrikli makine üretimi, basım ve yayım önde gelen sektörlerdir. Hizmet ve imalat sanayisi dışındaki sektörlerde de büyük bir işgücü istihdam edilir. Önemli bir bankacılık merkezi olan Philadelphia’da aralarında ABD’nin en eski borsasının da bulunduğu dört borsa vardır.

Philadelphia’nın merkezi kentin kurucusu William Penn’in hazırladığı ilk plana uygun olarak ızgara planlıdır. İki ırmağın arasında yer alan Penn Meydanı, kentin merkezini oluşturur. Meydanın kuzeybatısına düşen ağaçlık Fairmount Parkı, ABD’nin kent sınırlan içinde yer alan en büyük parkıdır. Penn Meydanı’nın doğusunda yer alan Southwark, Society Hill ve Bağımsızlık Sarayı bölgesi kentin en eski kesimleridir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve ABD Anayasası, Bağımsızlık Ulusal Tarihsel Parkı’ndaki Bağımsızlık Sarayı’nda imzalanmıştır. Tarihsel Özgürlük Çanı da buradadır. Birinci Kıta Kongresi’nin toplandığı Carpenters’ Hail, yakınlardaki Elfreth Sokağı’ndadır. Bu bölgelerde ve kentin öteki kesimlerinde görülen iki-üç katlı kırmızı tuğla evler yerel mimarinin özelliklerini yansıtır. Siyahlar ve Porto Rikolular Kuzey Philadelphia’da, İtalyanlar ve öteki Avrupalılar ise Güney Philadelphia’da toplanmıştır.

Ünlü müzeleri, sanat galerileri, orkestra ve tiyatrolarıyla Philadelphia canlı bir kültürel yaşama sahiptir. Müzelerin başında ortaçağdan günümüze Batı ve Doğu sanatının paha biçilmez örneklerinin sergilendiği, dünyaca ünlü Philadelphia Sanat Müzesi gelir. Philadelphia Orkestrası ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski tiyatro binasına sahip olan Walnut Sokağı Tiyatrosu, kentin zengin müzik ve tiyatro geleneğinin temsilcisidir. Aynı zamanda bir tıp eğitimi merkezi olan Philadelphia’da aralarında Pennsylvania Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok üniversite ve yüksekokul vardır.

Philadelphia biri uluslararası olmak üzere iki havaalanıyla Atlas Okyanusu kıyısındaki önemli ulaşım merkezlerinden biridir.

Advertisement

Leave A Reply