Philanthropinum Okulu Hakkında Bilgi

0

Philanthropinum nedir? Alman eğitimci Johann Bernhard Basedow tarafından Almanya Dessau’da kurulmuş olan Philanthropinum okulu hakkında bilgi.

Philanthropinum, eğitimci Johann Bernhard Basedow’un 18. yüzyıl sonlarında Dessau’da (Almanya) kurduğu okul. İnsancıl dünya görüşünü ve insanlar arasında dayanışmayı yerleştirmeyi amaçlamış, öğrenci kabulünde din ve sınıf ayrımı gözetmemiştir. Başta İsviçre olmak üzere komşu ülkeleri de etkileyen okul Kant, Lessing, Men-delssohn gibi filozoflardan da destek görmüştür.
Philanthropinum
Bâsedow eğitimde kilisenin değil devletin denetimini ve pragmatik bir yaklaşımı savunuyordu. Klasik dillerden çok modern dillerin öğretilmesinden, bunun konuşma ve oyun gibi uygulamalı yöntemlerle gerçekleştirilmesinden yanaydı. Doğa bilgisi, anatomi, fizik gibi bilimsel konulara ve marangozluk gibi el becerilerine ağırhk verdi; öğrencilerle stüdyo, çiftlik, maden ocağı, atölye gibi işyerlerine geziler düzenledi. Aynca ders programında beden eğitimine ve açık hava oyunlanna önemli yer veriliyordu. Sıkı disiplinin eğitimde en önemli öğe olduğu bir çağda, Basedow okulun hoş ve ilgi çekici kılınmasıyla cezalandırmaya gerek kalmayacağını gösterdi.

Hareketin Almanya’daki en önemli etkisi çocuk edebiyatının gelişmesi oldu. Basedow’un çalışma arkadaşı J. H. Campe’nin Robinson der Jüngere (1779; Genç Robinson) adlı yapıtı Almanya’da yayımlanan ilk çocuk kitaplarından biriydi; bunu çocuklar için yazılmış sayısız öykü ve ders kitabı izledi.


Leave A Reply