Phoenix Adaları Nerededir?

0
Advertisement

Orta pasifikte yer alan ve mercan adalarından oluşan Phoneix Adaları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Phoenix Adaları

PHOENİX ADALARI, Orta Pasifik’te sekiz mercan adasından (Canton, Enderbuny, Birnie, MacKean, Phoenix, Sydney, Hull, Gardner) oluşan takımada. Yüzölçümü 28.5 km2, merkezi Canton Adası.

Batı Samoa’nın 1.127 km. kuzeyinde, 4° güney enlemi, 172° batı boylamı üzerinde yer alan adalar, yönetim açısından, Kiribati (Gilbert ve Ellice Adaları) Cumhuriyeti’ne bağlıdır. Ticari değer taşıyan guano gübre yataklarının 1930’larda tükenmesi üzerine kopra, hindistan cevizi üretimine yönelinmiştir. Günümüzde, Honolulu-Yeni Kaledonya-Fiji Adaları, Honolulu-Sydney arasındaki hava ulaşım yolları üzerinde bulunduğundan, önemi artan adaların, dördünde (Canton, Gardner, Sydney, Hull) yerleşim vardır.

Tarih. 1889’da, büyük çoğunluğu Büyük Britanya’ya bağlanan adalar, 1937’de, Gilbert ve Ellice Adaları’nın bir parçası olarak İngiliz sömürgesi durumuna geldi. Canton ile Endenburry, 1936-1939 arasında ABD ve İngiliz hükümetleri tarafından ortak yönetildi. 1939’da, ortak yönetimin 50 yıl uzatılması kararlaştırıldı, öteki altı ada, 1979’da bağımsızlığını kazanan Kiribati Cumhuriyeti’ne katıldı.

Advertisement

Leave A Reply