Physiologos Hakkında Bilgi

0

Physiologos hakkında bilgi? M.S. 2. yüzyılda ismi bilinmeyen bir yazar tarafından derlenmiş olan öyküler topluluğu olan Physiologos hakkında bilgi.

Physiologos Hakkında Bilgi

PhysiologosPhysiologos, İS 2. yüzyılın ortalarına doğru, kimliği bilinmeyen bir yazarın hazırladığı öykü derlemesi. Her biri bir hayvan, bitki ya da taşın belirli özelliklerini betimleyen, Kitabı Mukaddes’le bağlantılı ve alegori yoluyla din eğitimi, ahlak dersi ya da öğüt veren 48 öyküden oluşur. Yalnızca lakabı bilinen Physiologos (Doğabilimci) adlı birince onaylanmış doğabilimi “doğru”larına dayandığı için, bu adla anılır. Ortaçağ edebiyatının yaygın türlerinden olan alegorik hayvan öykülerinin (bestiarium) temel kaynaklarından biridir.

Advertisement

Physiologos, büyük olasılıkla İskenderiye kökenlidir. Bazı yazmalarda, 4. yüzyılda yaşamış Basileios ve Epiphanios adlı piskoposlardan birine ait olduğu belirtilirse de daha eski olduğu sanılmaktadır. Öyküler, hayvan ve bitkilerle ilgili halk masallarından kaynaklanmış olabilir ve belirgin bir Hint etkisi taşır.

Physiologos ortaçağ başlarında Kitabı Mukaddes’ten sonra en çok okunan kitaptı. Latinceye (ilk kez 4. ve 5. yy’da), Etiyopya dillerine, Süryaniceye, Arapçaya, Kopt diline ve Ermeniceye, gene ortaçağ başlarında Yunancadan Gürcüceye ve Slav dillerine çevrildi. 1000’den önce de, Latince metinden Anglosakson diline çevirisi yapıldı. 11. yüzyılda adı pek duyulmamış Thetbaldus adlı bir yazar, Physiologos’un 13 bölümünün manzum Latince çevirisini yaptı. Orta İngilizcedeki Bestiary (13. yy) bu metnin bazı değişikliklerle yapılmış bir çevirişiydi. Bu çeviriyle birlikte, günümüze ulaşamamış öbür Orta İngilizce ve Anglonorman dilindeki çeviriler hayvan fabllarının gelişiminde etkili oldu. Flamanca ve Almanca çeviriler de destanın görkemli havasını alaya aldığı için hayvan destanı olarak adlandırılan yergili masal türünü etkiledi. Physiologos’ta olduğu gibi bir hayvan, bitki ya da taşın özelliklerini betimleyen öyküler 13. yüzyılda Fransa ye Felemenk’te büyük ilgi gördü. 14. yüzyılda Fransızca yazılan Bestiarie d’amour’da, bu alegori tüm aşk temasına uyarlandı. Physiologos’un İtalyanca çevirisi Bestiario ioscano ise 13. yüzyılda yapılmıştı.


Leave A Reply