Pierre Simon Ballanche Kimdir?

0
Advertisement

Pierre-Simon Ballanche kimdir? Fransız din ve toplum felsefecisi olan Pierre-Simon Ballanche hayatı hakkında bilgiler.

Pierre-Simon Ballanche Kimdir?

Pierre-Simon Ballanche
Pierre-Simon Ballanche, (d. 4 Ağustos 1776, Lyon – ö. 12 Haziran 1847, Paris, Fransa), romantik yazarlar üzerinde önemli etkide bulunan din ve toplum felsefecisi. 19. yüzyıl başlannda Fransız düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 18. yüzyıl usçuluğunu reddetmesi, dinsel ve toplumsal kuramlannda şiirsel ve gizemli bir üslup kullanması, romantikler üzerindeki etkisinin başlıca kaynağıdır.

Katolik tutumu ağır basan Pierre-Simon Ballanche, hem kendi döneminin, hem de geçmişin mistik yazarlannın yapıtlarını derinlemesine inceledi. Du sentiment considere dans ses rap-ports avec la litterature et les arts (1801; Edebiyat ve Sanatla İlişkisi Açısından Duygu) adlı yapıtında, dinsel duygunun sanattaki işlevi üzerinde durdu. Bu yapıttaki görüşleri, Chateaubriand’ın, romantizmin dönüm noktasını oluşturan Le Genie du christianisme’inin (Hıristiyanlığın Dehası) habercisi sayılır. Pierre-Simon Ballanche, 1789 Fransız Devrimi sonrası dönemde, insan toplumunun temelleri ve işlevleri sorununu kendi dinsel görüşlerinin ışığında yeniden ele aldı.


Leave A Reply