Pik Demir Nedir?

0
Advertisement

Pik demir nedir? Pik demirin yapısı, özellikleri, kullanım alanları nelerdir? Pik demir hakkında bilgi.

PİK; Ham demire «pik» denir. Bu kelime dilimize İngilizce’den gelmedir: Vaktiyle, 1300-1700 yılları arasında, demir, filizlerinden kule şeklindeki ocaklarda elde edilirdi. Bu ocaklarda, demir, eritilmeden, yumuşayıncaya kaçlar ısıtılır, sonra da içinde kalan kömür, dışık (cüruf) yarı sıcak halde dövülerek çıkarılırdı. Bu işlemde bazı durumlarda sıcaklık birdenbire artınca, demir sıvı hale geçer, donduktan sonra da dövülemeyecek kadar sertleşir, kırılgan bir hal alırdı. İngiliz demircileri kendilerini çok uğraştıran bu çeşit demire «pigiron» (domuz demir) demişler, «domuz» anlamına gelen «pig» kelimesi de «pik» olarak dilimize geçmiştir.

Pik ham demirden başka bir şey değildir. Sertliği, kırılganlığı içindeki fazla oranda karbondan ileri gelir. Dökme demir, çelik elde etme metotlariyle pikin içindeki karbon oranı azaltılır, kullanılmaya elverişli hale sokulur.


Leave A Reply