Pikap Nedir? Pikap Hakkında Genel Bilgiler

0

Pikap nedir? Pikap ne işe yarar? Pikapın çalışma prensibi ve genel özellikleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pikap Nedir? Pikap Hakkında Genel Bilgiler

Pikap, plak üzerine kaydedilmiş ses bilgisini işitilebilir duruma getiren elektrikli ya da elektronik düzenek. Bir pikapta üzerine plağın yerleştirildiği bir döner tabla, plak üzerindeki izi izleyerek titreşen bir iğne ile bu titreşimlerin aktarıldığı ve elektrik sinyaline dönüştürüldüğü bir okuma kafası, iğne ve okuma kafasını taşıyan bir pikap kolu, elektrik sinyalini yükselten bir yükselteç ve bu sinyali ses dalgalarına dönüştüren hoparlörler bulunur.

Advertisement

Pikap

Döner tabla

Döner tabla (pikap tablası) bir elektrik motoru tarafından sabit hızla döndürülen yatay bir tabladır. Tablanın dönüş hızı dakikada \displaystyle 16{}^{2}\!\!\diagup\!\!{}_{3}\;, \displaystyle 33{}^{1}\!\!\diagup\!\!{}_{3}\;, 45 ve 78 devir olarak standartlaştırılmıştır. Eski plaklarda kullanılan 78 dev/da’lık dönüş hızı günümüzde artık kullanılmamaktadır; \displaystyle 16{}^{2}\!\!\diagup\!\!{}_{3}\; dev/da’lık plaklar da yaygınlık kazanmamıştır. Pikapların çoğunda bu dört dönüş hızının (ya da yalnızca en yaygın biçimde kullanılan \displaystyle 33{}^{1}\!\!\diagup\!\!{}_{3}\; ve 45 dev/da’lık hızların) seçilmesini sağlayan bir düzenek bulunur. Tablanın dönüş hızının tam gereken değerde ve sabit olması elde edilen sesin niteliği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle üstün nitelikli pikaplarda pikap tablası bir senkron motor aracılığıyla döndürülür, ayrıca tabla eylemsizlik momentinin büyük olması, dolayısıyla hız değişiminin en aza indirilmesi amacıyla büyük kütleli (ya da büyük yarıçaplı) olarak yapılır.

Pikap kolu

Pikap kolu, sabit bir düşey eksen çevresinde serbestçe dönebilen bir koldur. Kolun ucunda plaktaki ses izini izleyerek titreşen bir iğne bulunur. Genellikle elmas ya da yapay gökyakuttan (safir) yapılmış olan bu iğnenin ucunun eğrilik yarıçapı \displaystyle 33{}^{1}\!\!\diagup\!\!{}_{3}\; ve 78’lik plaklar için farklı değerlerdedir. İğnenin titreşimleri mekanik olarak okuyucu düzeneğe iletilir.

Okuyucular iki genel türe ayrılır:

Piezoelektrik okuyucuda mekanik titreşimler bir kristal aracılığıyla piezoelektrik etkiden yararlanılarak elektrik gerilimine dönüştürülür. Daha yüksek nitelikli pikaplarda ise iğnenin titreşimleri sabit bir magnetik alan içine yerleştirilmiş bir bobine (ya da bir iletkene) aktarılır. Titreşen bobinde (ya da iletkende) elektrik gerilimi indüklenir. Stereofonik plaklarda aynı ize birbirine dik doğrultuda titreşimler oluşturacak biçimde iki ses bilgisi yerleştirilmiştir. Stereofonik pikap okuyucusunda da iğnenin titreşimleri birbirine dik doğrultuda yerleştirilmiş iki piezoelektrik kristale (ya da iki bobine) iletilir ve böylece sağ ve sol kanal olarak iki ayrı elektrik sinyali elde edilir.

Advertisement

pikap tablası, pikaplarda plağı taşıyan ve bir elektrik motoruyla belirlenmiş bir hızda döndürülen döner tabla.


Leave A Reply