Pikrik Asit Nedir?

0

Pikrik Asit Nedir? Pikrik asit formülü ve pikrik asitin bulunuşu, kullanım alanları ve pikrik asitin genel özellikleri hakkında bilgiler.

Pikrik Asit

Pikrik Asit Nedir?

pikrik asit, 2, 4, 6-trinitrofenol olarak da bilinir, açık sarı renkli, kokusuz ve kristal yapılı katı maddedir. Başlıca patlayıcı, sarı boya ve antiseptik olarak kullanılır. 19. yüzyılda, Fransız kimyacı J.-B.-A. Dumas sulu çözeltilerinin acı lezzetinden ötürü bu bileşiğe Yunanca pikros (acı) sözcüğünden türeyen ve “acı asit” anlamına gelen pikrik asit adını verdi. Pikrik asit ve bakır, gümüş, kurşun gibi ağır metallerle oluşturduğu tuzlan, kuvvetli bir çarpmayla ya da hızlı bir ısıtma sonucunda şiddetle patlar.

Pikrik asidi ilk kez 1771’de İngiliz kimyacı Peter Woulfe indigonun nitrik asitle tepkimesinden elde etti. 1849’da, özellikle başta ipek olmak üzere çeşitli malzemeler için boya olarak kullanılmaya başladı.

Pikrik asit eskiden en çok patlayıcı olarak değerlendiriliyordu. 1886’da, Fransızlar pikrik asidi melinit adıyla mermi kapsüllerinde kullanmaya başladı. Rus-Japon Savaşı’na (1904-05) değin bu biçimde yaygın bir kullanım alanı bulan Pikrik asidin, kovan metallerinin yüzeyini aşırı derecede yenime uğrattığı gerekçesiyle I. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanımı giderek azaldı. Pikrik asidin amonyum pikrak tuzu günümüzde zırh delici mermilerde kullanılmaktadır.

Pikrik asit antiseptik, damar ve doku büzücü etkileri nedeniyle çeşitli merhem ve çözeltilerin bileşimine de girer. Fenolden çok daha kuvvetli bir asittir. Karbonatları bozundurabilir ve bazla nötrleştirilebilir. Bazik bir ortamda kurşun asetatla tepkimeye girerek parlak sarı renkli bir çökelek oluşturan kurşun pikratı verir.


Leave A Reply