Pilin İcadı

0

Pil ne zaman ve nasıl icat edildi? Pilin tarihçesi, Volta pilinde atom pillerine kadar geçirdiği gelişim hakkında bilgi.

pilPilin İcadı

Elektrokimyasal pillerin ilk örneği 1800’de Volta (Alessandro Volta Hayatı ve Alessandro Volta Pili Nasıl Buldu)  tarafından geliştirildi. Volta pili, asitli suyla ıslatılıp ortası delikli kumaş parçalarıyla birbirinden ayrılan, almaşık yuvarlak bakır ve çinko dizilerden oluşuyordu. Son bakır levha, son çinko levhaya bağlandığında madeni telden akım geçiyordu. 1826’da Becquerel, akım verildiğinde bu pilin elektromotor kuvvetinde (e.m.k.) ortaya çıkan azalmayı, özellikle pozitif elektrot üzerinde, elektroliz sonucunda hidrojen kabarcıklarının birikmesine bağlayarak açıkladı. Bundan sonraki çalışmalar pilde ortaya çıkan kutuplaşmayı önleme amacına yöneldi ve laboratuvar pilleri başlığı altında toplanan piller geliştirildi. 1842′ de geliştirilen Bunsen pilinde ise kutuplaşmayı önleyici olarak nitrik asit kullanıldı.

Advertisement

İlk kez Fery tarafından geliştirilen kutuplaşması havayla giderilmiş piller ise elektromotor kuvveti 105 V olan düşük şiddetle akım üreticileridir. Özellikle zil ve telefon gibi kesik akımlı işlerde kullanılırlar. Yaygın olarak kullanılan piller, elektrolitli kutuplaşma önleyici yükseltgen olarak magnezyum dioksiti içeren amonyum klorür, toza batırılmış pozitif elektrotu karni kömüründen ve negatif elektrotu çinkodan oluşan Leclanche pilidir. İlk kez 1868’de yapılan bu pil, sonraları değişime uğratılarak kullanımı rahat ve kuru denilen pillere dönüştürüldü. Kuru pilde çinkodan yapılan negatif elektrot pili saran silindiri oluştururken elektrolitte bir jöle içinde hareketsiz kılınmıştır. Kuru pillerin tümünün yaklaşık olarak 1.5 V’luk elektromotor kuvvetleri vardır. İş direnç ise üretecin boyutlarına bağlıdır.

Güneş pilleri. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirirler, çalışma ilkeleri transistörlerinkine benzer. Bu piller yarı iletken cisimlerin monokristallerinden oluşur.

Atom pilleri (nükleer reaktörler) Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Bir uranyum ya da plütonyum çekirdeğinin fisyonu sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkarken yeni fisyonlara yol açabilecek birçok nötron yayılır. Böylece ortaya çıkan zincirleme tepkimenin denetlenebilecek kadar ağır gelişmesi durumunda atom pili elde edilir. Atom pilleri ilk kez uranyum 238’den bir nötron alarak, plütonyum üretmek için yapıldı. Atom bombasının yapımında kullanılan plütonyumun üretilmesinden sonra, kısa sürede atom pillerinin kullanım alanı yaygınlaştı. Bu pillerden tıp, biyoloji v.b. alanlarda kullanılan radyoaktif izotopların hazırlanmasında ve özellikle nötron bakımından çok yoğun bir ışıma kaynağı olduklarından fizik, biyoloji vb. deneylerin yapımında yararlanılmaya başlandı.

Pil İle İlgili Resimler

Pil

Advertisement

Pil

Pil

Pil

Kalem Pil

Pil

Pil

Advertisement

Pil

Pil


Leave A Reply