Piltdown insanı hakkında bilgi

0

Piltdown insanı hakkında bilgi. Sahte olduğu çok uzun yıllar sonra anlaşılan Piltdown insanı aldatmacası hakkında genel bilgiler.

Piltdown İnsanı

Piltdown İnsanı

Piltdown insanı (Eoanthropus dawsoni), bulunan kalıntıların sahte olduğu anlaşılana değin uzun yıllar varlığına inanılan soyu tükenmiş insan türü. Bu aldatmaca yaklaşık 40 yıl süren bir akademik tartışma yaratacak ölçüde inandırıcıydı.

Çene kemiği ve kafatası parçalarından oluşan fosilleri 1912’de Charles Dawson buldu. Bulduğu yer İngiltere’de, Lewes yakınlarındaki Piltdown Çayırında kurulmuş Barkham Malikânesi’nde bir çakıl oluşuğuydu. Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) başlarından kalma bir yerleşim alanı olduğu sanılan aynı yerde soyu tükenmiş hayvan fosilleri, kemik ve çakmak taşından yapılmış aletler vardı. Bu aletler Abbevillien öncesi eski bir kültürün izlerini taşıyordu. 1926’da çakıl oluşuğunun sanılandan çok daha yeni olduğu anlaşıldı. 1953 ve 1954’te Piltdown insanının büyük bir aldatmacadan başka bir şey olmadığı kesinlik kazandı. Bulunan fosil insan kalıntılarının çoğalması ve yapılan yoğun araştırmalar, Piltdown insanından kaldığı sanılan fosillerin gerçekte ustaca bir biçimde değiştirilmiş, günümüz insanınınkine çok yakın bir kafatası ile bir orangutan çenesi olduğu, öbür kalıntılar ve aletlerle birlikte sığ çakıl yatağına yerleştirildiğini gösteriyordu. Hayvan kemiklerinin ise gerçekten soyu tükenmiş hayvanlardan kaldığı, ama bunların da İngiltere dışından getirildikleri saptandı.

Piltdown fosillerinin çok eski dönemlerden kaldığına inanıldığı sürece Piltdown insanı, eldeki pek az kalıntı yüzünden Pithecanthropus cinsi olarak sınıflandırılan Homo erectus gibi, günümüz insanının atası sayılmıştı. 1930’dan sonra yeni Pithecanthropus örneklerinin, insangillerin daha eski bir grubu olan Australopithecus’un ve yeni Neanderthal insanı örneklerinin bulunması Piltdown insanını evrim sürecinde tümüyle yalıtılmış bir konumda bıraktı.

Piltdown fosillerinin sahte olduğunun anlaşılması insangillerin evrimlenme sürecinin anlaşılmasında ortaya çıkan en büyük güçlüğü giderdi. Üstelik geliştirilen test yöntemleri paleontoloji araştırmalarına önemli katkılar sağladı. Ama yeterli kanıt toplanamadığından bu aldatmacayı kimin yaptığı anlaşılamadı.


Leave A Reply