Pima Yerlileri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pima yerlileri hakkında genel bilgiler. Kuzey Amerika Yerlilerinden olan Pimalar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pima Yerlileri Hakkında Bilgi

Pimalar, günümüzde Arizona eyaletini oluşturan topraklarda, Hohokam kültürünün merkezi olan Gila ve Salt ırmakları boyunca yaşamış Kuzey Amerika Yerlileri.
Pima Yerlileri
Yuta-Aztek dillerinden birini konuşan ve kendilerini “Irmak Halkı” olarak adlandıran Pimaların Hohokamların soyundan geldiği kanıtlanmamış olmakla birlikte, genel kabul gören bir görüştür. Hohokamlar gibi, Pimalar da başlangıçta yerleşik tarım yapar, tek odalı evlerde yaşar ve ırmaktan sulama amacıyla yararlanırlardı. Yoğun tarım sayesinde, akrabaları ve komşuları olan Papagolarınkinden daha büyük köyler oluşturdular. Daha büyük topluluklar halinde yaşamaları daha güçlü ve karmaşık siyasi örgütlenmeleri beraberinde getirdi. Bölgeye İspanyollar geldiğinde Pimalar güçlü bir kabile örgütüne sahipti. Kabile reisi köy reisleri tarafından seçilirdi. Gerek kabile reisi, gerekse köy reisleri bu göreve ailelerinin konumu nedeniyle değil, kişisel nitelikleri sayesinde getirilirlerdi. Köyün bütün yetişkin erkeklerinden oluşan bir konseyin yardımını alan köy reisleri, sulama projelerinden ve köyü yabancı kabilelere, özellikle de Apaçilere karşı korumaktan sorumluydu. Ekim ve hasat işleri ortak olarak yapılırdı.

Beyazlarla hep iyi ilişkiler kurmuş olan Pimalar California’daki “altına hücum” (1849-50) sırasında beyaz göçmenlere ve altın arayıcılarına yiyecek verdiler ya da sattılar. Apaçi bölgesinde onlara rehberlik yaptılar, ABD birlikleriyle Apaçiler arasındaki savaşlar (1861-86) sırasında ABD ordusuna izci olarak hizmet ettiler. Beyazlarla kurulan bu yakın ilişki, Pima kültürünün ortadan kalkmasında önemli rol oynadı.

Günümüzde sayılan 10 bin dolayında olan Pimalar komşuları Marikopalarla birlikte. Arizona’da Gila Irmağı ve Salt Irmağı kıyısındaki yerleştirme kamplarında yaşamaktadır.


Leave A Reply