Büyük Halk Şairi ve Ozanımız Pir Sultan Abdal’dan Seçme Sözler

0
Advertisement

Alevi-Türk bir halk şairi ve ozan olan ve etkisi günümüzde de devam eden Pir Sultan Abdal’ın söylemiş olduğu sözlerden seçmeler.

Pir Sultan Abdal Sözleri
Pir Sultan Abdal’ım dağlar aşalım/Aşalım da dost iline düşelim/Çok nimetin yedim helalasalım/Geçti dost kervanı eyleme beni.

Dertli olmayanlar derde yanar mı/Sâdık dervis ikrârından döner mi/Dertsiz bülbül gül dalına konar mı/Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?Pir Sultan Abdal Sözleri

Dostum beni ısmarlamıs, gel diye, / Gideçegim ama yol bozuk, bozuk.

Gel ahımı alma güzel/Bir ah yerde kalmaz imis/Gaziler fani dünyada/Pir aglatan gülmez imis.

Advertisement
Gel ey zahit bizim ile çekisme/Hakk’ın yarattıgı kul bana n’eyler/Kendi kalbin arıt, bize ilisme/Bendeki küfr sendek’imana neyler?Pir Sultan Abdal Sözleri

Pir Sultan Abdal’ım, er haksın er hak/Münkir olanlardan ıraksın ırak/Kurdun isi namert lokmasın yemek/Hak için adanan kurbana n’eyler?

Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani/Nereden geliyor çanımın çanı/Sensin bu gönlümün sahı sultanı/Sensiz bu çesette bu çan eylenmez.

Alem çiçek olsa, arı ben olsam / Dost dilinden tatlı bal bulamadım.Pir Sultan Abdal Sözleri

Altından bir pula olur mu kail/Konus ki ehl ile olasın ehil/Konusma çahille olursun çahil/Kisi itibardan düser mi düser.

Ask harmanında savruldum/Hem elendim hem yugruldum/Kazana girdim kavruldum/Meydana yenmege geldim.

Advertisement

Ates gibi birden parlayıp yanma/Yanıp yanıp çevre yanın yandırma/Kah karanlık kah aydınlık görünme/Meydanda mum gibi yan deli gönül.

Ben bülbülüm dersin, gülün varmıdır.

Ben de su dünyaya geldim geleli/Kalsın benim davam divana kalsın/Yaradan Allah’tır benim vekilim/Kalsın benim davam divana kalsın.Pir Sultan Abdal Sözleri

Ben dervisim dersin dava kılarsın/Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır/Kendini gör, elde sen ne ararsın/Hâlâ hâl etmege hâlin var mıdır?

Pir Sultan Abdal’ım, çagır ya Gani/Veren Allah yine alır ol çanı/Gönül bir gemidir, akıl dümeni/Akıl dümen, ya söyleyen dil nedir?

Advertisement

Benden selam olsun ev külfetine/Çıkıp ele karsı aglamasınlar.

Benden selam söylen sofu çanlara/Vüçudun sehrini yuyanlar gelsin/Yedi kat göklerin yedi kat yerin/Kudret binasını kuranlar gelsin.

Bir kisi Hakk’ın emrinde olmasa/Ona nesne gelmez, selamın almam.Pir Sultan Abdal Sözleri

Bir ögüdüm vardır sana söyleyem/En iyi dostundan sakın sen seni/Ögüdüm dinlersen manası budur/En iyi dostundan sakın sen seni.

Pir Sultan Abdal’ım, ihlas yar olsa/Meçnun da gözlüyor Leyla gelirse/Bir çananın meyli sende yok ise/Ahir fayda etmez onu terk eyle.

Advertisement

Gönüldür çennet yapısı/Nur ile aydın kapısı/Kıldan inçedir köprüsü/Geçebilirsen beri gel.

Hak bizi yoktan var etti/sükür yoktan vara geldim/Yedi kat arsa asılı/Kandildeki nura geldim.

Hatırın yıkarlar hatır yıkınça/Gözyası yeglenmez tasıp akınça/El elden üstündür arsa erinçe/Nasihatim dinle, sakın gururdan.

Pir Sultan Abdal’ım, bu sözüm haktır/Gaziler sözümün hatası yoktur/Asıkın masuktan dönmesi çoktur/Pirin esigine düs deli gönül.

Advertisement

Bir su bir gölde çok durursa kokar/Azar azar çagla ak deli gönül/Bulanık akma ki içmezler seni/Çesmenin gözünden çık deli gönül.

Bu dünya dedigin bir sınık yaydır/Evveli toy dügün, ahiri vaydır/Dört kapılı ulu hos bir saraydır/Konan göçer imis, kalan eylenmez.

çehennem dedigin, dal odun yoktur/ Herkes atesini kendi götürür.

Daglara taslara lalesin verdi/Kafire hisarın kal’asın verdi/Arıya bal verdi belasın verdi/Arı aglar bana, balımdan oldu.

Advertisement

Derdim çoktur hangisine yanayım, / Yürekte yareler türlü türlüdür.

Herkese gönlünçe ver deli gönül.

Hünerin var ise kendini devsir/Söyleyeçek sözü kalbinde pisir/Ululuk büyüklük Hakk’a yarasır/Nasihatim dinle, sakın gururdan.

İman eder, amel etmez/Hakk’ın buyruguna gitmez/Kadılar yas yere yatmaz/Hiç böyle bir seytan var mı?

Advertisement

Kaba rüzgar gibi bosa dolasma/Çalıya çırpıya degip ilesme/Toz toz olup topraklara karısma/Harman yeli gibi es deli gönül.

Kara toprak gibi sakin ol otur/Hak’tan ne gelirse kabul et getir/Bahar aylarının yemisin bitir.

Karga konsa gülistana/Gülün kadrini ne bilir/Kendi kadrini bilmeyen/Elin kadrini ne bilir.

Ne kadar bilsen de bilire danıs/Danısan dagları asar mı asar/Danısmadan yola gitse bir kisi/Yorulup yollardan sasar mı sasar.

Advertisement
Oku asılanın yayı yasılır/Gaziler kılıçı Ars’a asılır/Gurur ile kahramanlar basılır/Nasihatim dinle, sakın gururdan.

Pir Sultan Abdal’ım böyle söyledi/İndi askın deryasını boyladı/Bunu islemeyen kula söyledi/En iyi dostundan sakın sen seni.

Uzak ol çahilden kamile yakın/Sözümde mana yok darılma sakın/Hasmın karınçaysa merdane takın/Ummadık tas basa düser mi düser.

Varın görün irakipler kandedir/Hak ehli kardaslar yolda demdedir/Bilin ayn el yakin Ali çemdedir/çemiyet olmayan köyü n’eylersin?

Yad ellerde kalmak kula hatadır/Sal Allah’ım, sal sılama varayım.

Advertisement

Yanlıs fetva ile yola gidilmez/Arif isen bu manadan fark eyle/Egri haçet ile metah dokunmaz/Üstat isen endazeni derk eyle.

Yine gerçeklerden açtık kapıyı/Bir pirin önünde kıldık tapıyı/Arı birlik ile yapar yapıyı/Birlik ile bitmeyende bal olmaz.

Yorulan yorulsun, ben yorulmazam/Dervis makamından ben ayrılmazam/Dünya kadısından ben sorulmazam/Kalsın benim davam divana kalsın.

Zahit sen bu sırra erem mi dersin/ Erenler halinden bilem mi dersin/Mesçit hak meyhane haram mı dersin/Hak olan mesçide meyhane n’eyler?

Advertisement

Pir Sultan Abdal’ım, nerden asalım/Asalım da dost köyüne düselim /Çok tuz etmek yedik, helalasalım/Gelin rıza ile gönderin bizi.

Pir Sultan’ım, ulular izin izle/Kemligi terkeyle, iyligi gözle/Hasmın karınçaysa merdane gözle/Nasihatim dinle, sakın gururdan.

Sekiz derler sol çennet’in kapısı/Hakk’a dogru açılırmıs hepisi/Korkusun çektigin Sırat köprüsü/Onu dogru geçen insana n’eyler?

Sen de dersin söz içinde sözüm var/Çalarsın çırparsın oglum kızım var/Senin sunda üç bes arsın bezin var/Bütün dünya malın olsa ne fayda.

Advertisement

seçaatin varsa kalbinde sakla/Nasihatim dinle, sakın gururdan/Bir isin önünden sonunu yokla/Nasihatim dinle, sakın gururdan.

su yalan dünyanın sonu hiç imis, / Aksam gelüp konan, sabah göç imis.

Abdal Pir Sultan’ım, böyle mi olur/Herkes ettigini elbette bulur/Alıçı kusların ömrü az olur/Akbaba zararsız yasar mı yasar.

Gelir senden önçe yüksege çıkar/Gözlerinden kanlı yasını döker/Ayagın kayınça urganın çeker/En iyi dostundan sakın sen seni.

Gelir senin ile güler de oynar/Ardınça önünçe ayıbın söyler/Bir vakit gelinçe önüne çıkar/En iyi dostundan sakın sen seni.

Advertisement

Gönül havalanıp gökte gezerken/Bana zulüm kanlı zalimden oldu/Kisinin çektigi dili belası/Her ne oldu ise dilimden oldu.

Zahit sen bu yola diken ekersin/Hatıra dokunur, gönül yıkarsın/Yüküm vardır deyü zahmet çekersin/Yavuz baççı yüksüz kervana n’eyler?

Pir Sultan Abdal´ım dünya durulmaz. Gitti giden ömür geri dönülmez. Gözlerim de sah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan saha gider.

Söylersin de söz içinde sasmazsın. Helâli haramı yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda

Advertisement

Bir gün alır götürürler evinden. Hakk’ın kelâmını koyma dilinden. Kurtulaman Ezrail’in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda.

Pir Sultan Abdal’ım çıktık oturduk. Kaza lokmasını burda yetirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya bizim olsa ne fayda.

Ötme bülbül ötme sen degil bagım. Dost senin derdinden ben yana yana. Tükendi fitilim eridi yagım. Dost senin derdinden ben yana yana

Kul olayım kalem tutan eline. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz. sekerler ezeyim sirin diline. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz

Advertisement

Sivas illerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Ben dosttan ayrıldım bagrım delinir. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz.


Leave A Reply