Pire Kenti Nerededir?

0

Pire kenti nerededir? Yunanistan’da bir kent olan Pire ile ilgili genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Pire Kenti Nerededir?

Pire, Eski Yunanca peiraieus. Modern Yunanca Piraievs. Yunanistan’da Fâliru (Phaleron) Koyunun (örmos) kıyısında kent. Atina’nın güneybatısında yer alır. Ülkenin en büyük limanıdır.

Advertisement
Pire - Yunanistan

Pire – Yunanistan

Ana liman Kântharos, batıda küçük İetionîa Yarımadası, güneyde Akti Yarımadası (limanın Peraiki bölümü), doğuda da yörenin en yüksek noktası olan Munikhia’yla (bugün Kastella) çevrilidir. II. Dünya Savaşı’nda bombalanan liman sonradan yeniden inşa edilmiştir. Kentteki yeni sanayi kuruluşlarının başında makine ve kimya fabrikalarıyla tersaneler gelir. Ülkedeki bütün ana demiryolu hatlannın son durağı olan Pire’yle Atina arasında ulaşım elektrikli trenler ve otoyollarla sağlanır. Kent Ege Adalarıyla Yunanistan anakarası arasındaki deniz ulaşımının da merkezidir. Eskiden bugünkü limanla anakara arasında bataklıklar uzandığından İÖ 7. ve 6. yüzyıllarda Atinalılar donanmalarını Phaleron Koyunda demirlerdi. İÖ 460’tan sonra Munikhia’nın eteklerinden Atina’ya kadar uzanan surlar inşa edildi. Aynı tarihlerde temeli atılan kentin ızgara planlı sokak düzeni, hemen hemen hiç değişmemiştir. İÖ 86’ta Romalı Sulla tarafından yıkılan kent, bu tarihten yeniden canlandığı 19. yüzyıla değin önemsiz bir yerleşme olarak kaldı.

Sulla kenti yaktığı sırada Roma’ya gönderilmek üzere yerlerinden sökülen İÖ 6. ve 4. yüzyıllardan kalma tunç ve mermer heykeller 1959’da bulundu. Pire’de deniz kuvvetlerine bağlı bir akademi ve Eski Yunan ve Roma dönemlerinden kalma heykellerle çanak çömleklerin sergilendiği bir arkeoloji müzesi vardır.

Advertisement


Leave A Reply