Pîri Mehmed Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Pîri Mehmed Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından olan Pîri Mehmed Paşa hayatı ve dönemi ile ilgili genel bilgiler.

Pîri Mehmed Paşa Kimdir?

Pîri Mehmed Paşa, pir mehmed paşa olarak da bilinir (d. Karaman ya da Amasya. – ö. 13 Ekim 1532, Silivri, İstanbul), Osmanlı sadrazamı.

Pîri Mehmed Paşa Camisi

Pîri Mehmed Paşa Camisi

Ulemadan Mehmed Celaleddin’in oğluydu. Amasya’da medrese öğrenimini tamamladıktan sonra mahkeme kâtibi olarak çalışmaya başladı. II. Bayezid tahta çıkınca (1481) İstanbul’a gitti. Sofya, Silivri, Serez kadılıklarında bulundu; İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmed İmareti’nin mütevellisi oldu. Bir süre sonra ilmiye sınıfından aynldı; 1508’de hazine defterdarlığına atandı. I. Selim’in (Yavuz) Çaldıran seferine Rumeli defterdarı (şıkk-ı evvel defterdarı) olarak katıldı. Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514) öncesinde yapılan savaş meclisinde hemen saldırıya geçilmesini savundu. Bu taktiğin başarıya ulaşıp savaşın kazanılması üzerine padişah tarafından Sadrazam Dukakinzade Ahmed Paşa ile birlikte Tebriz’in alınmasıyla görevlendirildi.

Aynı yılın sonunda İstanbul’a döndü ve üçüncü vezirliğe getirildi. Bir yeniçeri ayaklanmasından sonra vezirlikten alınarak Sadrazam Hersekzade Ahmed Paşa ile birlikte Yedikule’ye hapsedildi. Yeni Sadrazam Hadım Sinan Paşa’nın araya girmesiyle serbest bırakıldı. Mayıs 1516’da Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim tarafından İstanbul muhafızlığına atandı. Ocak 1518’de sadrazam oldu. Bu görevi Yavuz Sultan Selim’in yerine tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman döneminde de sürdü. Belgrad (1521) ve Rodos Adasının (1522) alınmasında önemli rol oynadı. Başarılı bir asker ve devlet adamı olmasına karşın, saraydaki rakiplerinin etkisiyle konumu sarsıldı. Rüşvet almakla suçlanarak Haziran 1523’te sadrazamlıktan azledildi.

Dört yılı aşkın bir süre sadrazamlık yapmış olan Mehmed Paşa İstanbul’da bir tersanenin ve Rodos Adasını alan donanmanın kurulmasına ön ayak oldu; Suriye ve imparatorluğa yeni katılan yerlerdeki vergilendirmelerde önemli rol oynadı. İstanbul, Aksaray ve Silivri’de medrese, mescit, hankâh, imaret, zaviye ve camiler yaptırdı. Remzî mahlasıyla yazılmış şiirleri de vardır.

Advertisement

Leave A Reply