Pirofillit Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Pirofillit nedir? Pirofillit mineralinin özellikleri nelerdir? Pirofillit kimyasal formülü ve hakkında genel bilgilerin olduğu sayfamız.

Pirofillit Nedir? Özellikleri Nelerdir?

pirofillit
Pirofillit, hidratlı alüminyum silikat \displaystyle [Al{{(OH)}_{2}}S{{i}_{4}}{{O}_{{10}}}] yapısında, çok yumuşak, soluk renkli silikat minerali. Bazı şistli kayaçların başlıca bileşenidir. En yaygın bulunduğu yerler ABD’de Kuzey Carolina ve California ile Kanada ve Güney Afrika’dır. Rusya’da Urallar’da ve İsviçre’de de talk benzeri yapraklanmış pirofillit kütlelerine rastlanır.

Pirofillit çok eskilerden beri taş kalem ve terzi sabunu olarak kullanılagelmiştir. Eskiden Çin’de bezemecilikte de bu taştan yararlanılmıştır. İyi bir yalıtkan olan pirofillit, ateşte akışkan hale geçmediğinden tuğlamsı malzemelerin yapımında da kullanılır.

Türkiye’deki en önemli pirofillit yatakları Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Malatya ilinin Pötürge ilçesindeki bu cevher yatakları yüksek tenörlüdür. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) verilerine göre bu profillit yataklarının görünür ve muhtemel rezervi 20.554.400 tondur.


Leave A Reply