Piskoposlar Sinodu Nedir?

0
Advertisement

Piskoposlar Sinodu ne demek? Katoliklikte yer alan Piskoposlar Sinodu ile ilgili olarak kısa ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Piskoposlar Sinodu, Katolik Kilisesi’nde düzenli aralıklarla toplanan piskoposlar meclisi. 1965’te Papa VI. Paulus tarafından oluşturulmuştur.
Piskoposlar Sinodu
II. Vatikan Konsili’nce yayımlanan “Piskoposların Kilise İçindeki Görevleri Hakkında Karar” uyarıca sinod, papaya kilise yönetiminde yardımcı olmak ve piskoposların kendi bölgelerindeki sorumlulukları yanında evrensel kilise içindeki sorumluluklarını da ortaya koymak amacıyla papa tarafından toplantıya çağrılır.

Sinodun usul ve gündemini papa belirler. Katılacak piskoposların en çok yüzde 15’i gene papa tarafından atanır. Kalan delegeler ulusal piskoposlar toplantılarında ya da resmen görevlendirilmiş üyeler tarafından seçilir. Kuruluşundan bu yana iki yılda bir toplanan sinoda ortalama 200 delege katılmıştır. Ele alman konular arasında papazların görevleri, birlikte çalışma ilkesinin uygulanması, kilisenin sosyal adaletin sağlanmasına yönelik sorumlulukları ve kilise yasalarının gözden geçirilmesi sayılabilir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?