Pitbull, Back In Time Çevirisi

0
Advertisement

Pitbull Back In Time Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Pitbull Back In Time şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Pitbull

Kaynak: commons.wikimedia.org

Pitbull – Back In Time Çevirisi

 • Let’s excuse me baby
  Beni mazur gör bebek
  Go, yeah you baby
  Git, evet sen bebek
  Back, ooh you groovy baby
  Geri, sen harika bebek
  In, let’s make a movie baby
  Hadi bir film çevirelim bebek
 • Time, excuse me baby
  Zamanda, beni mazur gör bebek
  Let’s, yeah you baby
  Hadi, evet sen bebek
  Go, ooh you groovy baby
  Git, sen harika bebek
  Back in, let’s make a movie baby
  Time
  Geçmiş zamanda bir film çevirelim bebek
 • It’s Mr Worldwide, Agent A, Reporting live
  Bu Bay Dünya çapında, Ajan A, Canlı bildiriyor
  From Cape Canaveral, MK, Big Syphe, let’s ride
  Cape Canaveraldan, MK, Big Syphe, hadi sür
 • Back, back, in, in, time
  Zamanın gerisine
 • Baby, ohhh baby
  Bebek, oh bebek
  Ohhh baby, my sweet baby
  Bebek, benim tatlı bebeğim
  You’re the one
  O sensin
 • Miami equals black mask, black clothes
  Miami eşittir siyah maske, siyah kıyafetler
  With a little bit of rope to tie, I flipped it
  Ve bağlamak için küçük bir ip, ben çevirdim
  Black suits, white shirts, black glasses with a matching tie
  Siyah takım elbiseler, beyaz gömlekler, siyah gözlükler ve uygun bir kravat
  Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would
  Ajan J gibi veya Ajan K, ve umarım tüm dünya yapar
  Ok, i’m tryin’ make a billion out of 15 cents
  Tama, 15 sentten milyar kazanmaya çalışıyorum
  Understand, understood
  Anladım, anladın
  I’m a go-getter, mover, shaker, culture, bury a boarder, record-breaker won’t cha
  Ben girişken bir kişiyim, sarsan, kültürlü, sınırları aşan, rekor kıran
  Give credit where credit is due don’t cha,
 • Kredi ver, kredin harcanmaz
  Know that I don’t give a number two
  Bil ki iki numara olmam
  Y’all just halfway thoughts
  Hepiniz eksik düşünüyorsunuz
  Not worth the back of my mind
  Benim kafamdaki gibi değil
  But to understand the future we have to go back in time
  Ama geleceği anlamak için geçmişe gitmemiz gerekiyor
 • Baby, ohhh baby
  Bebek, oh bebek
  Ohhh baby, my sweet baby
  Bebek, benim tatlı bebeğim
  You’re the one
  O sensin
 • I got the globe, yeah, in the palm of my hand
  Dünya benim ellerimde
  Wherever I spin it, that’s where I land
  Onu çevirir ve oraya iniş yaparım
  Let’s save the world
  Hadi dünyayı kurtaralım
  Men In Black I know you understand
  Siyahlar içindeki adam biliyorum anlıyorsun
  Stop the movement, they can try if they want to
  Hareketi durdur, eğer istiyorlarsa deneyebilirler
 • Ignorar lo latino, si, they can try if they want to
  Latinleri yok say, evet, eğer isterlerse deneyebilirler
  What Pit solves is a bit raw
  Pit’in çözdükleri biraz taze
  Took like jigsaw and built it all
  Bir puzzle gibi ele alır ve hepsini çözer
  Despite a big loss, I’d bet it all
  Büyük kayba rağmen, hepsine bahse girerim
 • And fought blind against the world, Ray Charles
  Ve dünyaya karşı kör dövüşürüm, Ray Charles
  Y’all just halfway thoughts
  Hepiniz eksik düşünüyorsunuz
  Not worth the back of my mind
  Benim kafamdaki gibi değil
  But to understand the future we have to go back in time
  Ama geleceği anlamak için geçmişe gitmemiz gerekiyor
 • Baby, ohhh baby
  Bebek, oh bebek
  Ohhh baby, my sweet baby
  Bebek, benim tatlı bebeğim
  You’re the one
  O sensin
 • Let’s excuse me baby
  Beni mazur gör bebek
  Go, yeah you baby
  Git, evet sen bebek
  Back, ooh you groovy baby
  Geri, sen harika bebek
 • In, let’s make a movie baby
  Hadi bir film çevirelim bebek
  Time, excuse me baby
  Zamanda, beni mazur gör bebek
  Let’s, yeah you baby
  Hadi, evet sen bebek
  Go, ooh you groovy baby
  Git, sen harika bebek
  Back in, let’s make a movie baby
  Time
  Geçmiş zamanda bir film çevirelim bebek


Leave A Reply