Piyale Paşa Hayatı

0

Piyale Paşa kimdir? Piyale Paşa hayatı, biyografisi, başarıları, katıldığı savaşlar, Cebre Deniz Savaşı hakkında bilgi.

piyale-pasaPiyale Paşa;(?- 1578), Türk denizcilerinin en büyüklerinden biridir. Gelibolu bahriye sancakbeyi (tümamiral) iken, Kanuni tarafından 1554’te kaptan-ı deryalığa (deniz kuvvetleri başkomutanlığına) getirildi. 1568’e kadar 14 yıl aralıksız bu makamda kaldı.

Advertisement

Barbaros’tan devraldığı Akdeniz egemenliğini titiz bir şekilde koruyan Piyale Paşa, Fransa’yı himaye maksadıyla çıktığı 1555 yazındaki Akdeniz seferiyle Avrupa çapında ün kazançlı. 1557’de yeniden sefere çıktı, Elbe Ada’sını, sonra Cezayir’deki Oran (Vahrân) limanını fethetti. 1558’de Tunus’ta Bizerte’yi, Balearlar’ın en büyük adası olan Majorka’yı aldı. O yıl kendisine Cezayir Beylerbeyiliği (genel valiliği) de verildi. Piyale Paşa, bu ikinci görevini, vekilleriyle idare etmiştir.

1559’da Adriyatik Denizi’ni tarayıp dönen Piyale Paşa, 14 mayıs 1560’ta Cerbe Deniz Savaşı’nı kazanarak tarihin en büyük deniz başkomutanları arasına girdi. Bu savaş, Türkler’in tarihleri boyunca kazandıkları deniz zaferlerinin Preveze‘den sonra en büyüğüdür. Bu zaferin mükâfatı olarak kendisine Veliaht Şehzade Selim’in kızlarından Gevherhan Sultan verildi. Piyale Paşa «Damat» oldu. Piyale Paşa 1565 Malta seferinde de Osmanlı donanmasına başkomutanlık etti. 1566’da Sakız’ın İç bağımsızlığını kaldırarak bu adayı da bir bahriye sancağı (deniz vilâyeti) şeklinde düzene bağladı. Aynı yıl İtalya seferine çıkarak yarımadanın bazı kıyılarını aldı.

1570’te başlayan Kıbrıs seferinde Osmanlı donanmasına gene Piyale Paşa başkomutanlık etti. Bu sırada 1568’den beri «üçüncü vezir» (büyükamiral )di. Seferin açılması için II. Selim‘i destekleyenler arasında bulunan Damat Piyale Paşa, Sokollu’nun muhalifleri arasında bulunuyordu. 1571’de «ikinci vezir» (vezir-i âzamdan sonra gelen bakan) oldu. II. Selim, Piyale Paşa’yı vezir-i âzam yapmak istediyse de, Sokollu’yu azletmek azmini gösteremedi. 1573 yazında Piyale Paşa, 220 parçalık donanması ile sonuncu deniz seferine çıkarak İtalya’nın Pulya (Puglia) kıyılarında vurgunlarda bulundu.

7 yıla yakın ikinci vezirlikte kalarak Sokollu’nun birinci yardımcısı, en büyük rakibi olan Piyale Paşa, bacanağı Sokullu’dan önce 21 ocak 1578’de ölmüştür. Pek çok hayır eseri bırakmıştır. Kasımpaşa’daki Piyale Camisi’nin yanındaki türbede gömülüdür; 7 oğlu ile 4 kızı da burada gömülüdür. Piyale Paşa’dan sonra Osmanlı denizciliğini Kılıç Ali Paşa temsil etmiş, ondan sonra Osmanlı denizcilik tarihinin şevket devri kapanmıştır.

Advertisement

Piyale Paşa Cami


Leave A Reply