Piyale Paşa Kimdir?

0

Piyale Paşa kimdir? Piyale Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Piyale Paşa CamiPiyale Paşa;Osmanlı denizcisidir (Tolna? – İstanbul 1578).

Advertisement

Enderun’da yetişti. Sinan Paşa’nın ölümüyle 1554′ te Kampanıderyalığa getirildi. 1555 baharında emrindeki 60 gemi ve Karlı Kenti Sancakbeyi Turgut Reis ile birlikte Fransa’ya yardım etmekle görevlendirildi; Fransızlarla birlikte Elbe Adası’nı aldı. Kış yaklaşıp Osmanlı kuvvetleriyle Fransız askerleri arasında anlaşmazlık başgösterince İstanbul’ a döndü. 1556’da İspanyolların elindeki Oran’ı, 1557 yazında Bizerte’yi aldı. 1558’de Minorka Adası’nın önemli kentlerinden Civdadela’yı ele geçirince, Cezayir Beylerbeyi unvanını kazandı. Andrea Doria komutasındaki donanma Mart 1560’ta Cerbe (Gerba) Adası’nı ele geçirdiği zaman, Turgut Reis yardım isteyince Haçlı Donanması’nı yenerek Cerbe’yi ele geçirdi (Temmuz 1560). 1565’te kaptanıderya olarak çıktığı Malta Seferi, Turgut Reis‘in şehit düşmesi üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. Nisan 1566’da Sakız Adası’na sefer yaparak Ceneviz yönetimine son verdi. 1570’de Lala Mustafa Paşa komutasında başlayan Kıbrıs Seferi’ne katıldı. Kıbrıs’a gönderilecek yardımları önledi, denizyolunun güvenliğini sağladı. Kasımpaşa’da yaptırdığı caminin yanındaki türbesine gömüldü.


Leave A Reply