Piyangonun Tarihçesi

0

Piyango fikri ne zaman ve nasıl doğdu? Tarihte piyangolar, gelişimi, özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Piyangonun Tarihçesi

Numaralı biletler satarak, karşılığında ya para, ya da eşya verilmek üzere düzenlenen talih oyunlarına «piyango» denir. Bilet satışı sona erdikten sonra, satılan numaralardan bazıları resmi memurlar önünde çekilerek talihliler ilan olunur.

Piyango Eski Romalılar‘ın buluşudur. İlk piyangoyu M.S. I. yüzyılda İmparator Augustus düzenledi. Amaç, hem Romalılar’ı eğlendirmek, hem de devlete gelir sağlamaktı. Ondan sonra imparatorların hemen hepsi bu talih oyununu sürdürdüler. Kazananlara paradan başka, mesela 10 güzel esir kız, tam donatılmış bir gemi, Roma sınırları içinde toprakla birlikte «yurttaşlık» hakkı da verilirdi.

Ortaçağ’da yalnız Bizans’ta piyangolar düzenlendi. Avrupa’da kilise bu türlü talih oyunlarını, kumar saymış, yasak etmişti.

Bugünküne uygun piyangolar ilk önce Fransa’da 1539’da I. François’nın emriyle düzenlendi. Devlet, piyangodan kazanan kimselerin haklarını garanti altına alıyordu. İngiltere’de de bu şekilde ilk piyango 1569’da çekildi. 1612’de, özel bir kurum da İngiltere’nin Amerika’daki Virginia sömürgesinde ince’eme gezisi için piyangoya başvurdu, böylece gezi masraflarını çıkarmayı düşündü. 1812’de, İngiltere’de çıkarılan bir kanunla piyango düzenlenmesi resmi bir şekle konuldu.

Bugün bütün dünyada piyango düzenlemek, bundan gelir sağlamak çok yaygın bir haldedir. Yalnız devlet değil, dernekler, partiler, tüzel kişiliği olan kurumlar da piyangolar düzenlerler.

Türkiye’de piyango hakkı, özel bir kanunla, 1927’de Tayyare Cemiyeti’ne verilmiş, daha sonra «Tayyare Piyangosu»nun yerini Milli Piyango almıştır.


Leave A Reply